"Hverken i den offentlige debat eller i forskningslitteraturen hører vi om elevernes perspektiver på, hvordan de oplever lærermangel", siger lektor Helle Plauborg.

Konference i dag: "Lærermangel er et alvorligt problem, som skal løses i tide"

Selvom lærermanglen i Danmark endnu er begrænset, er mangel på uddannede lærere så alvorligt et problem, at man ligesom med klimaudfordringen skal handle på den hurtigt, siger Helle Plauborg - en af de DPU-forskere, der holder konference om lærermangel i dag.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Fredag sætter DPU, Aarhus Universitet, fokus på lærermangel ved en konference, der skal belyse feltet fra flere vinkler. Blandt andre har Danske Skoleelever fået en plads på talerlisten.

Selvom nogle kommuner, herunder Silkeborg og Hjørring har lærere nok, går udviklingen i mange kommuner særligt på Sjælland i en retning mod flere og flere ikke-læreruddannede. Derfor føler forskerne sig forpligtet til at råbe vagt i gevær, siger lektor Helle Plauborg.

"Vi vurderer, at det er et problem, vi er nødt til at gå sammen om at kaste lys over og forsøge at finde løsninger på, på tværs af faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner og politiske partier".

Helle Plauborg understreger, at DPU-forskerne allerede nu anser situationen for at være særdeles alvorlig, og at de desværre ikke ser tegn på bedring.

Lærere, der bliver i folkeskolen

På konferencen vil Helle Plauborg præsentere hovedpointerne fra en endnu ikke udgivet forskningsoversigt, der fokuserer på de læreruddannede, som forbliver i lærerprofessionen.

"Vi kan se, at alle de studier, der er på feltet, fokuserer på, hvorfor lærere forlader professionen. Næsten ingen peger på, hvad der får lærere til at blive. Det er mindst lige så interessant at interessere sig for, hvis man vil gøre noget ved udviklingen", siger hun.

Hun hæfter sig ved undersøgelsen 'Lærere mellem engagement og afmagt' af Nana Vaaben, Pia Böwadt og Rikke Pedersen, der peger på, at det i høj grad er samværet med eleverne, der udgør den primære glæde ved lærerjobbet. Men tilføjer, at det kan være svært for mange lærere i Danmark, når de oplever ikke at have tid til at være dét for eleverne, som de faktisk ønsker at være.

Forsker: Lærerne forsøger at løse strukturelle problemer alene 

Efterlyser et elevperspektiv

Et af formålene med konferencen er at anskue lærermanglen fra forskellige perspektiver. Derfor har DPU inviteret et bredt spektrum af folk, herunder en nyuddannet lærer, der har forladt professionen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening og så deltager en række kommunalpolitikere i en paneldebat om lærermangel. 

Derudover er der blevet plads til Mille Borgen Mikkelsen fra Danske Skoleelever på talerlisten. Hun vil fortælle om elevernes syn på lærermangel. Et perspektiv på emnet, som ingen studier beskæftiger sig med ifølge Helle Plauborg.

"Hverken i den offentlige debat eller i forskningslitteraturen hører vi om elevernes perspektiver på, hvordan de oplever lærermangel. På mange skoler betyder lærermanglen fx, at der ansættes ikke-uddannede vikarer i kortere perioder, og det har formentlig stor betydning for elevernes trivsel og læring", siger hun.

Konferencen arrangeres af lektor Helle Plauborg og ph.d., adjunkt Rune Müller Kristensen på vegne af forskningsprogrammet Teachers and Teaching: Teacher Education, Practice, Professional Development. Blandt oplægsholderne er også lektor Frans Ørsted Andersen, der er den danske deltager i det internationale projekt WATSup (What About Teacher Shortage). Blandt deltagerne er også skoleleder på Hundested Skole i Halsnæs Kommune, hvor lærermanglen er meget påtrængende Malene Nyenstad og formand for undervisningsudvalget i Lærerforeningen Regitze Flannov. 

Forsker: Danmark skal bremse stigende lærermangel nu