Debat

En formandskandidat melder sig på banen

Jeg brænder for at tage den stadige kamp for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer, og jeg er derfor kandidat, når foreningen skal vælge ny formand den 23. september.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp,

som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp,

som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

for, at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid?

Således lyder andet vers i vores foreningssang, og det danner et passende afsæt for en annoncering, som jeg - gennem samtaler og via opfordringer fra medlemmer og tillidsfolk - har brugt de sidste 10 dages tid på at nå frem til: Jeg brænder for at tage den stadige kamp for alle Danmarks Lærerforenings medlemmer, og jeg er derfor kandidat, når foreningen skal vælge ny formand den 23. september.

Jeg er rundet af fagforeningsstolthed og fællesskabsfølelse - i en ånd, hvor det aldrig har været accepteret, at ordentlige vilkår for medlemmerne skulle stå i modsætning til at holde god skole. Tværtimod er de hinandens forudsætninger.

Vi står i fællesskab midt i at skulle vurdere, om A20 er den aftale, som kan bringe os bedst videre. Jeg anbefaler helhjertet et ’ja’ og har i mange sammenhænge og på mange platforme redegjort for de perspektiver, der ligger i aftalen. Vi kan kun skabe ’god folkeskole’ og ’gode lærerliv’ i et tæt og forpligtende samarbejde med skolens øvrige, centrale aktører - herunder vores arbejdsgivere.

Jeg tror imidlertid ikke på ultimative veje til mål, så jeg vil - hvis kongressen vælger mig - arbejde videre for at indfri foreningens politik, uanset om medlemmerne stemmer for eller imod aftalen. Enhver situation indeholder muligheder, som man må forstå at udnytte, og det er heldigvis sådan, at det til syvende og sidst er medlemmerne, der bestemmer.

Foreningen har brug for at få blandet ny energi, nye idéer og nye anskuelser ind i den solide erfaring, og det kan jeg bibringe. Jeg er lige dele nytænkning og soliditet. Derfor mener jeg, at vi netop nu bør vove at geare foreningen til fremtiden og til en ny start for folkeskolen.

Foreningens evne til at lykkes med interessevaretagelsen for medlemmerne står og falder med, at foreningens ledelse på alle niveauer er i stand til at understøtte, at vi løfter i flok og udnytter vores potentialer og muligheder. Vi kan alene nå vores politiske mål, hvis vi er i stand til at foretage kloge analyser og langtidsplanlægge - ud fra en forståelse af, at både det centrale og lokale led spiller en vigtig rolle i foreningens samlede strategi. Det har jeg mod på at stå i spidsen for, og jeg stiller derfor mit kandidatur til rådighed.

Jeg ønsker i øvrigt ikke at sætte yderligere ord på min opstilling, før urafstemningen er slut, da jeg har et inderligt ønske om, at vi retter al opmærksomheden mod den debat og afgørelse, der har enorm betydning for foreningen og medlemmerne på kort og lang sigt.

Tak for opmærksomheden og de mange opfordringer til at stille op.

Med de bedste fagpolitiske hilsener

Morten Refskov

Powered by Labrador CMS