Uændret kontingent de næste tre år

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Økonomichef Oskar Trieb fremlagde budget for 2010 og budgetoverslag for 2011 og 2012.

Udviklingen i medlemstallene har indtil nu været stabil, og det ser ud til, at der de følgende to år vil være et svagt fald på omkring 500, som først og fremmest skyldes ændringer i aldersprofilen.

Der regnes med, at kontingenterne holdes i ro i både 2010 og 2011.

»Og som tingene ser ud lige nu, er der heller ikke noget til hinder for, at vi kan holde uændret kontingentstørrelse i 2012«, sagde økonomichefen. Han understregede dog, at der kan ske meget med den økonomiske udvikling i løbet af de næste tre år.