Handleplan om rummelighed

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Diskussionen om skolens rummelighed fylder meget. På lærerværelser og skolekontorer. I DLF - lokalt og centralt.

På hovedstyrelsens møde i juni nedsatte man en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde en handleplan om rummelighed. Citatet ovenfor er hentet fra denne plan, som blev afleveret til hovedstyrelsen i sidste uge. Arbejdsgruppen har kortlagt det, der foregår i foreningens lokalkredse, på skoler og i kommuner. Det er dette arbejde, der skal støttes og videreudvikles, samtidig med at DLF centralt følger op over for undervisningsministeren, KL og Skolelederne.

Planen peger på erfaringsudveksling mellem kredsene. Der er materialer til gennemførelse af lokale spørgeskemaundersøgelser, opregninger af, hvad der kan og skal gøres på skoleniveau i forhold til prioritering af resurser, og fælles afklaring mellem ledelse, lærere og børnehaveklasseledere. Der peges på underretningspligten, handleplaner over for uro og meget mere.

Hovedprincipperne er, at alle elever skal have den undervisning, de har brug for. Og at de vanskeligheder, der uvægerligt opstår i arbejdet, ikke må privatiseres hos den enkelte lærer, men skal gøres til et professionelt, fælles anliggende.

Udvalgets handleplan blev positivt modtaget, og arbejdet vil blive konkretiseret på møder for alle tillidsrepræsentanter i januar.

Og det bliver ikke ved det.

»Vi skal selvfølgelig deltage aktivt på centralt hold. Og så skal vi følge op, så vi efter en periode kan spørge hver enkelt tillidsrepræsentant, om der er sket forbedringer på de enkelte skoler«, sagde Anders Bondo Christensen.

»Skolen skal være rummelig og alsidig. Ikke ved at tolerere alt, men ved at tilbyde kvalificeret undervisning til alle børn«
Powered by Labrador CMS