En midlertidig forlængelse af nødloven betyder, at hjemsendte elever stadig kan få nødundervisning efter på tirsdag.
En midlertidig forlængelse af nødloven betyder, at hjemsendte elever stadig kan få nødundervisning efter på tirsdag.

Politisk kompromis: Skolernes nødlov forlænges frem til juleferien

Efter flere dages uvished er frygten for, at skolerne ikke længere må give corona-hjemsendte elever nødundervisning, aflivet i sidste øjeblik. Et politisk kompromis sikrer nu en forlængelse af skolernes nødlov frem til juleferien.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I sidste øjeblik er det lykkedes børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) at indgå et kompromis med de borgerlige partier, således at en forlængelse af skolernes nødlov kan hastebehandles og vedtages i Folketinget torsdag.

Dermed behøver skoler, lærere og forældre ikke længere frygte, at corona-lukkede skoler må sende raske elever hjem til ingenting, fordi skolerne uden en forlængelse af nødloven ikke vil have hjemmel til at undervise de hjemsendte børn.

De borgerlige partier har ellers i flere dage vægret sig ved at gå med til en hastebehandling af en forlængelse af nødloven, fordi de principielt finder hastebehandling udemokratisk - samtidig med at de pointerer, at der har været rigelig tid til en almindelig lovbehandling, hvor også eksterne parter kunne høres.

Ikke meningen at lukke alle skoler
  
Efter flere dages forgæves forsøg på at overtale partierne til at gå med til hastebehandlingen - for hjemsendte elevers skyld - havde ministeren tirsdag aften endelig held med sit forehavende.

I et papir til de borgerlige partier svarer hun, at det ikke er hendes intention at lukke alle skoler, erfarer folkeskolen.dk
Dermed forsøgte hun at tage brodden af de borgerlige partiers indvendinger om, at en forlængelse af nødloven kan være regeringens forsøg på at legitimere nye massenedlukninger af skolerne.

Og det lykkedes.

Ifølge Venstres undervisningsordfører Ellen Trane Nørby er papiret fra ministeren egentlig ikke godt nok.

"Men nu må vi arbejde ud fra det, så nu har vi aftalt, at vi er med på en hastebehandling, der giver en forlængelse af nødloven frem til den 20. december. Og så skal der være ordentlig tid til at behandle, hvis der skal køre noget efterfølgende", siger hun til folkeskolen.dk.

Dermed er aftalen parallel med den aftale, som et bredt flertal i Folketinget har indgået med regeringen om igen at stemple covid-19 som en samfundskritisk sygdom foreløbig i den næste måned.

Aftalen betyder dermed, at forlængelsen af nødloven - der ellers stod til at udløbe den 16. november - skal første-, anden-, og -tredjebehandles i Folketinget torsdag.

Utilfredshed med forløbet

Bag aftalen om at hastebehandle forlængelsen af nødloven står - ud over regeringen og dens støttepartier - nu Venstre, de Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Nye Borgerlige er ikke med, ligesom partiet heller ikke er med i aftalen om at anerkende covid-19 som en samfundskritisk sygdom igen.

Men trods aftalen er Ellen Trane Nørby mildest talt ikke tilfreds med forløbet.

Hun mener, at det både afslører regeringens magtarrogance, og at både regeringen og Undervisningsministeriet har sovet i timen.

"Nu skal alt så hastebehandles på én dag. Det er dybt kritisabelt og vidner om socialdemokraternes magtarrogance. Hele forløbet er under al kritik. Grunden til, at udløbsdatoen på nødloven blev sat til den 16. november, var jo, at så kunne man i ro og mag nå at forhandle en forlængelse på plads, hvis det var nødvendigt. Det er fuldstændig uforståeligt, at socialdemokraterne bliver ved med at agere på en måde, hvor alting skal hastes igennem, uden at eksterne parter kan inddrages i processen", siger hun - og tilføjer:

"Hvis Socialdemokratiet ender med at bruge det her til at lukke skolerne og sende børnene hjem på forlænget juleferie, så tror jeg, at der er mange - ikke bare os politikere, men også i hele sektoren - der føler sig taget ved næsen".

Forlængelsen af nødloven skaber tilfredshed i Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening, der begge har opfordret politikerne til hurtigst muligt at finde en løsning, så ikke hjemsendte elever risikerede at blive sendt hjem uden at have ret til nødundervisning.

"Jeg kan ikke gennemskue, hvad der er op og ned i det - men jeg vil indtrængende appellere til, at man hurtigst muligt finder en løsning på det her. Det har skolerne brug for. Hvordan det skal gøres parlamentarisk og politisk, må man prøve at finde ud af med hinanden. For der skal findes en løsning hurtigst muligt", sagde DLF-formand Gordon Ørskov Madsen til folkeskolen.dk tirsdag.

Læs mere

Lovforslaget

Powered by Labrador CMS