"Vi er blevet bekræftet i, at var en dårlig ide. Når man ser det fra medarbejdernes synspunkt, så skal man se det som en sjette reform oven i alt det andet", formand for Lærerkreds Nord Lars Busk Hansen.

Frederikshavn: Lærerne advarede imod rullende skolestart

Frederikshavn valgte i forbindelse med folkeskolereformen at lægge skoler sammen, ændre ledelsesstruktur, indføre rullende skolestart og aldersintegreret indskoling. Lærerkreds Nord advarede fra begyndelsen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Rullende skolestart med fire årlige 'rul', hvor der kommer nye seks-årige ind i indskolingen, aldersintegreret undervisning, hvor 0.-2. klasse undervises sammen - og ny skole- og ledelsesstruktur. I Frederikshavn valgte man at give skolevæsenet den helt store tur, som kom oven i folkeskolereformen og arbejdstidsloven. Og forleden på Kl's Børn &Unge Topmøde fortalte topfolk fra kommunen om, hvordan rullende skolestart og aldersintegreret undervisning var en klog måde at spare penge på, og at medarbejderne tog imod opgaven med stor iderigdom.

Formand for Lærerkreds Nord Lars Busk Hansen har sagt det mange gange før, og han siger det gerne igen: "Vi synes, det er en rigtig dårlig måde at gøre det på".

Han uddyber:

"Vi arbejder med en inklusionsreform, en arbejdstidsreform, en folkeskolereform - som er de centrale reformer. Derudover har man i Frederikshavn en skolestrukturreform, en ledelsesreform, der betyder nye ledelser på alle skoler, og så har man valgt en indskolingsreform også", opremser han. "Det har vi i hele fasen udtalt os meget præcist om. Det er en dårlig ide. Det er ikke med til at skabe ro i skolen. Især i forhold til rullende skolestart.  Problemet med rullende skolestart er blandt andet, at man ophæver klassefællesskabet. Vi oplever, at vi får den niveaudelte skole ind ad bagdøren".

Nordstjerneskolen: Et fjumreår med reformen 

Han fortæller, at der i forløbet har været skolepolitiske møder, hvor der har været udtalt kritik. Og at lærerkredsen også har skrevet et høringssvar, hvor budskabet var klart.

"Vores høringssvar var, at vi synes, de skulle stoppe det", siger Lars Busk.

Flere kritiske røster

På KL's Børn- & Unge Topmøde sidste uge fortalte udvalgsformand Christina Lykke Eriksen (SF) og skole- og dagtilbudschef Vibeke Post blandt andet om, hvordan rullende indskoling har givet kroner i kommunekassen.

"Vi synes selv, at det er en klog måde at spare penge på", sagde udvalgsformand Christina Lykke Eriksen under fremlæggelsen og fremhævede også, at der undervejs har været udfordringer. Folkeskolen.dk refererede fra mødet, og det fik flere Frederikshavn-borgere til at kommentere under artiklen.

Frederikshavn sparer kroner på rullende skolestart

Camilla Østergaard skrev, at hun er mor til tre, hvor den yngste startede på Sæby Skole samtidig med, at rullende skolestart blev indført. 

"Jeg er meget uenig i, at rullende skolestart og aldersintegreret undervisning gavner eleverne og gør det lettere at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Min konkrete erfaring er, at flere børn risikerer at blive overset og overladt til sig selv, bl.a. fordi de har så mange skift i løbet af skoledagen", står der i kommentaren.

Anders Sørensen fortæller i en kommentar, at mange forældre har kritiseret tiltagene.

"Massiv kritik fra forældregrupper har haglet systemet ned. Der har været holdt adskillige møder omkring emnet, hvor endda formanden for Børne- og Ungdomsudvalget Christina Lykke Eriksen har været deltagende, omend noget uforstående overfor problematikken", skriver han i en kommentar.

Alt for meget nyt presser

Justering på vej

Og forældrebekymringerne har fået politikerne til at reagere. Fra august i år bliver antallet af 'rul' ændret fra fire til tre, fortæller Christina Lykke Eriksen til folkeskolen.dk.

"Jeg har fået nogle negative henvendelser, men jeg har også fået positive henvendelser. Men jeg har også hørt, at nu er vi nået så langt, så nu må vi endelig ikke rulle det tilbage. Men der har været begyndervanskeligheder, og nogle er sværere end andre. Men jeg hører ikke, at vi skal trække det tilbage - tværtimod", siger Christina Lykke Eriksen og fortæller, at kommunen hele tiden justerer og forbedrer undervejs.

Hun understreger, at det giver modstand, når man laver så store ændringer.

"Det er nyt, vi har ikke prøvet det før. Skolerne har stor medbestemmelse, men det betyder også, at noget af det, som sker på en skole ikke behøver at virke på andre skoler", siger hun og fremhæver, at projekterne endnu ikke er evalueret, men at der er gode takter.

"Der har været en bette stigning på både trivsel og karakterer. Er det nok, kan man spørge? Men med et så stort arbejde, kunne man forvente, at det var faldet - det er det ikke", siger hun.

Og selv om den lokale lærerkreds har advaret mod de mange ændringer, så mener hun, at der også er lærere, der er positive.  

"Vi har lige haft høring, og her siger de fleste, at der bør være tre rul. Der er vist også en enkelt, der siger, at det skal rulles tilbage", lyder Christina Lykke Eriksens kommentar.

Hun mener, at der er en gruppe, som har dårlige oplevelser, der fylder meget i medierne, mens dem som har gode oplevelser holder sig tilbage.

Lærerkreds: Stadig en dårlig idé

Lars Busk Hansen ser en lidt anden virkelighed på skolerne i Frederikshavn.

"Vi er blevet bekræftet i, at var en dårlig ide. Når man ser det fra medarbejdernes synspunkt, så skal man se det som en sjette reform oven i alt det andet. Det virker ikke, når man ovenfra træffer en beslutning om, at alle skal gøre det. Man skal være motiveret for det, men man skal også have tilstrækkelige resurser og rammer, og det mangler", siger han.

Og fortæller, at også de fysiske rammer nogle steder udfordrer.

"Udover de mange pædagogiske problemer med aldersintegreret undervisning og rullende indskoling, så har en del skoler slet ikke de fysiske rammer, som det kræver".