Kampen om lærernes hviletid skal afgøres ved Højesteret

Lov 409 ændrede med et slag lærernes hviletidsbestemmelser. Men det var i strid med arbejdsmiljøloven, mener Danmarks Lærerforening, der derfor rejste og tabte en sag mod Beskæftigelsesministeriet. Nu anker lærerne dommen til Højesteret.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Medarbejdere skal have 11 timers hviletid mellem to arbejdsvagter og et ugentlig døgn uden arbejde. Det er via et EU-direktiv en del af Arbejdsmiljøloven. Men det gælder ikke for lærerne. For i Lov 409, som er den lov, der regulerer lærernes arbejdstid, står, at det er muligt at fravige reglerne om en daglig hviletid på 11 timer én gang om ugen. Og en dom ved Østre Landsret gik mod Lærernes Centralorganisations ønske om at ændre på det.  

Lærernes Centralorganisation (LC) har stævnet Beskæftigelsesministeriet for at kunne vende tilbage til de afvigelser fra hviletidsbestemmelserne, som Lærerforeningen og KL aftalte i 1984. I første omgang lykkedes det ikke. Men nu prøver lærerne igen.

"Vi har i DLF og LC sammen med vores advokat vurderet, at Landsrettens begrundelser forholder sig meget lidt konkret til de rejste problemstillinger og til den usikkerhed, der er om EU-reglernes fortolkning. Derfor vælger vi at anke sagen til Højesteret", siger formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen.

DLF taber hviletidssag: Østre Landsret frikender Beskæftigelsesministeriet

Ønsker beskyttelse af lærerne

For at gøre det muligt for lærerne at tage på lejrskoler og afholde forældremøder eller aftenarrangementer aftalte DLF og KL i 1984, at reglen om daglig hviletid kunne fraviges 12 gange i løbet af et år, og at det ugentlige fridøgn kunne udskydes i forbindelse med lejrskoler.

"Dengang fandt man en balance mellem at tage hensyn til, at undervisningsarbejdet kræver, at man nogle gange arbejder på skæve tider, men samtidig fastholdt vi en grad af beskyttelse af vores medlemmer, så de ikke bare kan dirigeres på arbejde i tide og utide",  har Gordon Ørskov tidligere forklaret.

Han fortæller, at som det er i dag, kan lærerne kan blive bedt om at arbejde flere aftener uden den beskyttelse, der ligger i arbejdsmiljøloven om daglig hviletid, og skoleledelsen er ikke begrænset i deres tilrettelæggelse i nær samme omfang som før.

I morgen falder afgørelsen i retssag om hviletidssregler

Derfor ønsker DLF og Lærernes Centralorganisation at vende tilbage til de aftalte regler.