"De steder, hvor man er mere fokuseret på samarbejdet end på regler, er der, hvor det svinger allerbedst. Det halter der, hvor man er optaget af reglerne", siger formand for KL's Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler

Før Overenskomst 15:
 KL ønsker tillid frem for aftaler

Aftaler og tillid er hinandens modsætninger, lyder det fra Michael Ziegler, der skal stå i spidsen for KL’s forhandlinger frem mod en ny overenskomst i 2015. Han håber, at forhandlingerne kan gøre op med nogle af de forældede strukturer, han finder, der er i aftalesystemet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Mit grundlæggende synspunkt er, at regler og tillid er hinandens modsætninger. Jo mere tillid vi har til hinanden, jo færre regler behøver vi«, siger formand for KL's løn- og personaleudvalg Michael Ziegler.

Han skal igen stå i spidsen for KL ved forhandlingerne om en ny overenskomst for 600.000 offentligt ansatte, heriblandt lærerne. Michael Ziegler ønsker at modernisere overenskomstsystemet ved at lade tillid tage over på områder, der i dag er reguleret af aftaler.

»På moderne arbejdspladser vil regler og reguleringer komme til at fylde stadig mindre i forhold til dialog og medinddragelse og gensidig tillid«, siger Michael Ziegler.

»Jeg ser en udfordring med, hvordan vi fremmer en udvikling fra et klassisk forhandlingssystem til et mere dialogbaseret system, og hvordan vi går fra en rettighedskultur til en dialogkultur«.

Aftaler spænder ben for tillid

Han mener, at de mange aftaler og knopskydninger på aftaler, der i dag findes i overenskomstsystemet, spænder ben for tillid mellem lederne og medarbejderne.

Dermed taler han direkte mod lærernes formand, Anders Bondo, der mener, at netop aftaler skaber fundamentet for tillid.

»Jeg ved, at Anders Bondo ser helt anderledes på det. Men det er jo ikke sådan, at de regler, vi har lavet, skaber et tillidsfundament i sig selv. Det er ikke sådan, jeg oplever aftaler i praksis. De regler, vi laver, er regler, der bliver administreret. Jo flere regler der er, jo mindre tillidsbaseret samarbejde er der«.

Kommunernes forhandler er overvejende tilfreds med den arbejdstidslov, som blev konsekvensen af kommunernes lockout af lærerne i 2013.

»På kernespørgsmålet fik vi jo vores vilje. De nye arbejdstidsregler er en god ramme for at udnytte resurserne i folkeskolen optimalt og også en god ramme for, at vi kan implementere folkeskolereformen«, siger Michael Ziegler.

Han understreger, at han ikke er imod alle former for aftaler.

»Jeg siger ikke, at hele aftalesystemet er forældet. Jeg siger blot, at de steder, hvor man er mere fokuseret på samarbejdet end på regler, er der, hvor det svinger allerbedst. Det halter der, hvor man er optaget af reglerne«.

KL har tre hovedtemaer

Endnu er KL ikke nået langt med diskussioner om krav til Overenskomst 2015, men Michael Ziegler løfter gerne sløret for tre hovedtemaer.

»Ændring af arbejdstidsregler, sammenlægning af overenskomster og forenkling. Men når det gælder lærernes arbejdstid, har vi fået et godt og tilstrækkeligt regelsæt. Derfor vil det ikke give mening at rejse kravet over for lærerne. Desuden træder lærernes arbejdstidsregler først i kraft til august. Så giver det ikke mening at begynde at diskutere dem i december. Vi bliver nødt til at give ting tid til at virke, før vi laver dem om«, siger Michael Ziegler.

På det kommunale område er der over 100 overenskomster, og KL ser gerne, at der bliver færre. Det kan også få betydning for lærerne.

»Vi har en del overenskomster med Lærernes Centralorganisation. Det kunne være relevant at tænke i sammenlægning her«, lyder budskabet. »Vi har fortsat en stor opgave med at forny og tilpasse overenskomststrukturen - med at gøre op med forældede strukturer og få sammenlagt overenskomster, der hører naturligt sammen«.

 Moderne tillidsrepræsentanter

KL synes, tillidsrepræsentantsystemet er »godt og fornuftigt«, men at der er behov for at gøre rammerne bedre.

»En del steder finder man nok også, hvad man må kalde en lidt gammeldags forhold til tillidsrepræsentantopgaven som vogter af overenskomsten. Det var også det oprindelige formål med tillidsrepræsentanten, men moderne arbejdsgivere forventer også moderne tillidsrepræsentanter, som er mere fokuseret på løsninger end fejl«.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger valgte KL at lockoute lærerne, men det kommer ikke til at gentage sig ved de kommende forhandlinger, mener Michael Ziegler.

»Det var meget usædvanligt, at vi lockoutede på det kommunale område. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig endnu en lockout. Jeg kan heller ikke se for mig, at der kommer lockout på de øvrige kommunale områder. Men jeg kan ikke afvise, at der en eller anden gang kommer en lockout. Ligesom strejke er en del af værktøjskassen, så er lockout det også«.

Danmarks Lærerforening beslutter, hvilke krav lærerne skal stille til overenskomstforhandlingerne, ved en kongres i september. Forhandlingerne med KL begynder sidst på året.

Powered by Labrador CMS