"Alle har ret til at holde fem ugers ferie. De, der har været lockoutet, har ikke optjent ferie med løn. Man kan altså godt holde ferie, men man har ikke løn i de sidste to feriedage", forklarer formand for Lærernes A-kasse og formand for overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen.

Lockoutramte lærere kan komme til at mangle løn under ferie

Næste ferieår – efter 1. maj - kommer de fleste af de 41.000 DLF-medlemmer, som var lockoutet i april sidste år, til at mangle løn i to dage af ferien. Lærere, som er omfattet af kollektiv ferielukning, får dog mulighed for at få dagpenge de to dage.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når man er omfattet af konflikt, optjener man ikke ret til løn under ferie. Derfor vil mange lærere næste ferieår mangle løn i to dage af deres lovbestemte ferie. Formand for Lærernes A-kasse og overenskomstudvalget i DLF Gordon Ørskov Madsen slår fast, at lærerne ikke mister deres ret til ferie.

"Alle har ret til at holde fem ugers ferie. De, der har været lockoutet, har ikke optjent ferie med løn. Man kan altså godt holde ferie, men man har ikke løn i de sidste to feriedage", forklarer han.

Din økonomi under en konflikt

 

Frit valg

Nogle steder i landet har kredse og kommuner indgået aftaler, som betyder, at lærerne ikke bliver ramt på pengepungen. I Fjordkredsen på Sjælland kan medlemmerne selv vælge, om de vil holde de to feriedage uden løn, eller om de vil arbejde mere i løbet af året og få fuld løn under hele ferien.

"Mange medlemmer spørger, hvad de skal gøre, for inden 1. maj skal de beslutte, om de ønsker at afholde ferien uden løn, eller om de ønsker at arbejde 16,04 timer mere næste år", siger formand for Fjordkredsen Regitze Flannov.

Hun vil ikke anbefale medlemmerne det ene eller det andet.

"Men hvis det var mig selv, så ville jeg vælge ferie, og så hæve dagpenge for de to dage".

Dagpenge er en mulighed for mange

Hvis man er medlem af Lærernes A-kasse og arbejder på en arbejdsplads, hvor der er kollektiv ferie, har man mulighed for at få dagpenge for de to dage. Dagpengene er på 1630 kroner før skat for de to dage. Det er den enkelte kommune, der afgør, hvilke af skoleferieugerne, der er kollektive ferieuger.

"Man kan melde sig ledig, og så kan man få dagpenge de sidste to feriedage. Så skal man stå til rådighed og melde sig til Jobcentret, og man må ikke forlade Danmark i de to dage", understreger Gordon Ørskov Madsen. 

Fredericia forsøger at få kommunen til at betale

I Fredericia har formand for Fredericia Lærerkreds Per Breckling bedt kommunen om kompensation til lærerne, således at de kan holde ferie med løn uden at skulle arbejde ekstratimer. "Vi mener, det kunne være en passende kompensation i forhold til det store arbejde, lærerne har lagt i den nye skolestruktur", siger Per Breckling til Fredericia Dagblad.

Ifølge Per Breckling kan den enkelte lærer komme til at mangle helt op til 3000 kroner før skat, hvis lærerne hverken får løn eller dagpenge på de to feriedage. Hans vurdering er, at det vil koste Fredericia 1,2 millioner kroner at kompensere Fredericias lærere.

Fredericia Kommune sparede 12 millioner under lockouten, og politikerne har besluttet, at pengene bliver på skoleområdet.

Formanden for børne-og uddannelsesudvalget, Susanne Eilersen (Dansk Folkeparti) er ifølge Fredericia Dagblad positiv over for lærernes henvendelse.

 "Vi er åbne for at tage en dialog om, hvordan pengene bruges bedst muligt. Om det skal være feriepenge, ekstra uddannelse eller ekstra hænder. Men pengene kan kun bruges én gang, og jeg er åben for en drøftelse med udvalget", siger Susanne Eilersen.

Læs mere

Lærernes a-kasses orientering om lockout og manglende penge  iferien.