Skolelederen får besked i februar. Men først fem dage før de skriftlige prøver begynder i maj, må skolelederen fortælle 9.-klasserne, hvilke udtræksfag, de skal op i. Og efter sagen fra Søndervangskolen bliver reglen nu yderligere præciseret.
Skolelederen får besked i februar. Men først fem dage før de skriftlige prøver begynder i maj, må skolelederen fortælle 9.-klasserne, hvilke udtræksfag, de skal op i. Og efter sagen fra Søndervangskolen bliver reglen nu yderligere præciseret.

Næste år kan man blive straffet for at fortælle om udtræksprøverne før tid

I sagen fra Søndervangskolen kunne man ikke retsforfølge for brud på fortroligheden, men nu præciseres reglerne yderligere.

Publiceret

Det er kun den eller de ansatte, der direkte har brug for informationen for at kunne planlægge årets afgangsprøver, der må få at vide, hvilke klasser der skal op i hvilke fag, før udtræksprøverne offentliggøres, og det er strafbart at bryde fortroligheden.

Det præciserer Børne- og Undervisningsministeriet nu.

Prøvebekendtgørelsen ændres med virkning fra næste skoleår, så det fremgår, at skolelederen udelukkende må dele oplysningerne med skolens administrative personale og/eller den person på skolen, som er prøveansvarlig. Og det må kun ske, hvis det er nødvendigt for tilrettelæggelsen af prøveafholdelsen - for eksempel hvis den prøveansvarlige skal bruge oplysningerne til at finde de rette censorer.

Skolelederen får i februar besked om, hvilke klasser der skal op i hvilke fag, men eleverne og lærerne må først få besked fem dage før de skriftlige prøver, som ligger i begyndelsen af maj.

Ændringen kommer, efter at både Børne - og Undervisningsministeriet og Aarhus Kommune indgav en politianmeldelse mod Søndervangskolen i Aarhus, hvor flere lærere både til Folkeskolen og i en uvildig undersøgelse fortalte, at de havde fået besked om udtræksprøverne før tid.

Men selvom straffeloven var nævnt i prøvebekendtgørelsen, var reglerne ikke klare nok til, at politiet mente, der var grundlag for en sag.

”Præciseringen vil betyde, at ordlyden af reglerne om offentliggørelse af udtræksfaga bringes i overensstemmelse med ministeriets hidtidige fortolkning. Personer, der overtræder reglerne om tavshedspligt ved at offentliggøre udtræk af prøvefag før tid, vil kunne straffes i medfør af straffeloven. Om en konkret handling er strafbar, vil være op til politiet at undersøge, ligesom det er op til politiet at vurdere, om der eventuelt er grundlag til at indlede efterforskning med henblik på mulig strafforfølgning", forklarer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i et svar til Folkeskolen.

Powered by Labrador CMS