Anmeldelse

Find styrken hos børn med særlige behov

Start med barnets styrkeområder

Få et overblik over, hvordan du kan arbejde med en styrkebaseret tilgang til elever med særlige behov, så du lettere kan inkludere dem. Denne hands on-bog giver dig en masse gode ideer, som også er tilpasset danske forhold.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Der kommer en del oversat pædagogisk litteratur fra USA, og jeg kan ikke lade være med at tænke: "Åh nej, nu endnu en i rækken, der ikke er ordentligt tilpasset danske forhold". Men ikke i dette tilfælde. Det er inspirerende læsning, og der er foretaget et omfattende redigeringsarbejde og givet anvisninger til dansk kontekst.

Fakta:

Titel: Find styrken hos børn med særlige behov

Forfatter: Toby Karten

Pris: 269

Sider: 224

Forlag: Frydenlund

Bogen knytter an til en narrativ tilgang til børn. Hvordan definerer vi dem med særlige behov? Tager vi udgangspunkt i, at barnet er et udfordrende barn, eller tager vi udgangspunkt i, at barnet har resurser? Det perspektiv, som vi lægger ned over barnet, får betydning for, hvordan barnet bliver defineret resten af livet, ifølge forfatter Toby Karten.

Så udgangspunktet er at finde styrker. Den tilgang tænker jeg godt, vi kunne bruge lidt mere af i en dansk kontekst. Og især i en tid, hvor flere er udfordrede med elever med særlige behov og hæfter prædikater på dem som ”Han er uden for pædagogisk rækkevidde” og så videre.

Der er et stort behov for håndteringen af elever med særlige behov lige nu, hvor eksempelvis mange elever med autisme har skolevægring. Sigtet for forfatteren er, at selv om man for eksempel er ordblind, skal man starte der, hvor der er et styrkeområde. Hvis barnet er musikalsk, kan man lave en rap, så starter man der i stedet for at starte med at øve ordenes lyde med mere.

Det er en hands on-bog, hvor en diagnose først beskrives, og dernæst går forfatteren ret hurtigt til de konkrete råd. Det, der er rigtig godt ved bogen, er, at der er en faktaboks i slutningen af hvert kapitel og en litteraturliste og en resurseliste til hvert kapitel tilpasset danske forhold. Ved dyslektikere er de danske referencer for eksempel CD-Ord, AppWriter og IntoWords med flere.

Jeg tænker, at bogen er god som opslagsværk til at få ideer. Hvis man har en elev, der er ordblind, kan man læse dette kapitel og kigge på handleanvisningerne. Det er en udmærket lille bog som overblik over nogle af de mest almindelige ting, man kan møde i inklusionsøjemed. Og den styrkebaserede tilgang, hvor man ser osten i stedet for alle hullerne, er et godt fundament i forhold til inklusion. Det er dermed et opgør med en gammel pædagogisk diskurs.