Dorthe Ryom Fisker fremsatte på vegne af de østjyske lærerkredse et bud på en resolution om inklusion, som blev vedtaget trods modstand fra hovedstyrelsen i DLF
Dorthe Ryom Fisker fremsatte på vegne af de østjyske lærerkredse et bud på en resolution om inklusion, som blev vedtaget trods modstand fra hovedstyrelsen i DLF

DLF-top i mindretal: Lærerkongres sender inklusionsopråb til politikerne

DLF's kongres sender et opråb til Christiansborg-politikerne om at tage ansvar for den forfejlede inklusion i folkeskolen, selvom et flertal i foreningens hovedstyrelse var imod.

Publiceret Senest opdateret

”Når en lærer møder ind på en skole i 2022, så ved man jo aldrig, om det bliver en af de dage, hvor man går ud af klasselokalet, låser døren og kigger på eleverne, der går ned ad gangen og tænker ’yes!’ Eller om det er en af de dage, hvor man sætter sig ind i personalerummet og ønsker, man havde bedre adgang til supervision som lærer. Lærerne er på en umulig opgave i forhold til inklusion”, sagde formand for Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker, da hun tirsdag eftermiddag indtog talerstolen på DLF’s kongres i København med budskabet om, at der skal sendes et signal til det nyvalgte folketing:

”Se nu at tage det ansvar, som I er blevet givet. Find nu for pokker de penge til folkeskolen, så vi ikke skal blive ved med at se på den her udsultning af både almen- og specialområdet”.

Resolution: Lev op til jeres politiske ansvar!

"I den netop overståede valgkamp har børn og unges manglende trivsel været i fokus. Det er nu, I valgte politikere og det samlede folketing skal leve op til det store ansvar, som I er blevet givet", hedder det i resolutionen, som kan læses på dlf.org.

Konkret stillede hun på vegne af de østjyske lærerkredse forslag om, at kongressen sender en resolution med overskriften ”Lev op til jeres politiske ansvar!”, som beder politikerne om at tage ansvar for den, ifølge forslagsstillerne, forfejlede inklusionslov og om få tilført resurser, så inklusionen har en chance for at lykkes.

Ikke nok med en pressemeddelelse

Da DLF’s formand Gordon Ørskov er fra Aarhus, er Dorthe Ryom Fisker sådan set hans formand, sagde Gordon Ørskov, da han svarede på hendes resolutionsforslag.

”Vi planlægger efter kongressen dels at udsende en pressemeddelelse, dels at tage direkte kontakt til pressen med de emner, vi har diskuteret her. Det, vi er kommet frem til her, skal vi have ud i en større offentlighed. Derfor er det hovedstyrelsens opfattelse, at det resolutionsforslag, I er kommet med, er overflødigt. Det er også hovedstyrelsens opfattelse, at det har en tone, som vi godt vil undgå”, sagde han.

”Resolutionen får sagt til nogle politikere, at de ikke lever op til deres ansvar, og tonen bliver dermed lidt for aggressiv. Vi mener, det er mere hensigtsmæssigt at tage budskaberne ud i offentligheden på en anden måde, gennem den pressemeddelelse, vi vil udsende”.

Han opfordrede på den baggrund forslagsstillerne til at trække deres forslag.

Det havde de imidlertid ikke tænkt sig. Da Dorthe Ryom Fisker igen indtog talerstolen var det med en bemærkning om den hårde tones berettigelse:

”Når man som lærer har bedt Sigurd otte gange samme dag, at han skal sidde ordentligt, så bliver retorikken noget skarpere. I 10 år har vi haft en inklusionslovgivning, der på ingen måde har gjort en forskel. Så jeg synes faktisk godt, at vi må skrue lidt op for retorikken”, sagde Dorthe Ryom Fisker.

”Jeg kan også godt være lidt spids, når jeg går ind på rådhuset i Aarhus, men vi har stadigvæk et kanon samarbejde. Og jeg tænker, at det er vigtigere, at vi sender et signal til vores medlemmer via en god resolution, end at vi passer på folketingspolitikerne”.

Den besked fik et stort bifald fra salen.

”Vi vil ikke trække vores forslag, for vi synes ikke en pressemeddelelse er nok. Det skal være kongressen, som kommer med en resolution på vegne af medlemmerne”.

Dén besked betød, at resolutionen blev sendt til afstemning. Opbakningen var så klar, at resolutionen kunne vedtages ved håndsoprækning. Tilføjet 22/11: Enkelte hovedstyrelsesmedlemmer stemte også for resolutionen. Redaktionen beklager, at det ikke fremgik ved offentliggørelsen af denne artikel.

Powered by Labrador CMS