45 pensionerede lærere hørte advokat Kirstine Kryger Dyekjær fortælle om fremtidsfuldmagter og arveregler.

Pensionister blev klogere på 'fremtidsfuldmagter'

Der var fuldt hus, da Århus Lærerforenings Seniorklub havde foredrag om fremtidsfuldmagter og arveregler. En øjenåbner for flere af de deltagende pensionistmedlemmer, der fik lidt mere styr på begreberne fremtidsfuldmagt, testamente og 'min sidste vilje'.

Publiceret

Århus LærerforeningsSeniorklub

807 pensionister og efterlønnereer p.t. medlem af seniorklubben under Århus Lærerforening.
Seniorklubben holder årligt 10-11 arrangementer. Typisk et årsmødei januar med nyt fra Århus Lærerforening og årsberetning fraseniorklubben samt nye tiltag.
Derudover udflugt om sommeren, julefrokost i december, ogforedrag, musik, virksomhedsbesøg mv. fordelt hen over året.
I 2020 har der blandt været rundvisning i byens tinghus, foredragom det danske sprog ved Ole Lauridsen fra Sproghjørnet, bowling ogbyvandring i det nye kvarter på havnefronten i Aarhus.
Kontingentet for de pensionerede medlemmer er 117 kroner ommåneden - her går 46 kroner til Århus Lærerforening og 71 kronertil Danmarks Lærerforening.
Der er delvis medlemsbetaling til sommerudflugt og julefrokost. Deøvrige arrangementer er gratis at deltage i.
Der blev lyttet intenst og taget notater under foredraget om fremtidsfuldmagter og arveregler.
”Vi vil gerne varetage vores medlemmers ve og vel, og i forbindelse med coronakrisen synes vi, det var oplagt at holde et foredrag om fremtidsfuldmagter og arveregler”, fortæller Jonna Andersen, formand for Århus Lærerforenings Seniorklub.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Hvis man nu har sat en person ind på en fremtidsfuldmagt, og vedkommende også bliver dårlig. Hvad gør man så?" "Nogle i vores aldersgruppe har ikke NemID, hvordan undgår man, at de kommer i klemme?" "Har du en fast pris på at lave fremtidsfuldmagter". Spørgelysten var stor, da advokat Kirstine Kryger Dyekjær fra Advokatkompagniet i Aarhus holdt foredrag om fremtidsfuldmagter og arveregler for medlemmerne af Århus Lærerforenings Seniorklub. "Vi vil gerne varetage vores medlemmers ve og vel, og i forbindelse med coronakrisen synes vi, det var oplagt at holde et foredrag om fremtidsfuldmagter og arveregler", fortæller Jonna Andersen, der er formand for seniorklubben. En holdning, der synes at vække genklang, for samtlige 45 pladser i det gamle elværk i Åbyhøj var optaget. Efter gældende coronareglerne i sidste uge sad alle ved tremandsborde, så de korrekte afstande kunne holdes.

Pensionerede lærere får deres helt eget forum

Lav en fremtidsfuldmagt mens du er frisk I løbet af de to timers foredrag gennemgik Kirstine Kryger Dyekjær begreberne fremtidsfuldmagter, behandlertestamente, min sidste vilje og testamente. Hun fortalte også om arveklasser og økonomi - alt efter om, man er ægtefælle, ugift samlevende, par, der bor hver for sig. Om man har fælles børn, børn hver især mv. Fremtidsfuldmagter fyldte mest i dagens foredrag. "Formålet med en fremtidsfuldmagt er, at man mens man er frisk, selv vælger en eller flere personer, som kan tage vare på ens økonomiske og personlige forhold, hvis man selv bliver ude af stand til det på grund af for eksempel demens, blindhed eller hjerneskade", fortalte Kirstine Kryger Dyekjær. "Man kan bestemme, hvem der skal være fuldmagtstager og ikke være, man kan opsætte konkrete instrukser for dem. Man kan dele fuldmagten mellem flere, og man kan undgå værgemål, som både tager længere tid, og hvor man ikke har skrevet ned, hvad man lægger vægt på".

Alle kan være med

Fremtidsfuldmagt med konkrete instrukser Fremtidsfuldmagten registreres så i Fremtidsfuldmagtregistret i Tingbogen, men har først virkning, når man ikke længere er frisk. Når fuldmagten er trådt i kraft, skal fuldmægtigen handle i fuldmagtsgiverens interesse ud fra instrukserne i fuldmagten. "En fremtidsfuldmagt skal tinglyses, og det er tit her, man går i stå eller støder panden mod muren. Det er en lovgivning målrettet seniorer, men alt foregår digitalt, og en del seniorer er ikke digitale", lød det fra Kirstine Kryger Dyekjær.

I fremtidsfuldmagten kan man både skrive om, hvordan ens midler skal disponeres, om huset skal sælges hurtigst muligt efter eventuel sygdom, om man hvert år vil give skattefrie gaver til børn og børnebørn eller julegaver af et bestemt beløb. Om man vil genoplives og alt muligt andet. "I en fremtidsfuldmagt kan du skrive alt ind, som du ønsker, at fuldmægtigen skal tage sig af - fra personlig hjælp; klager, ansøgninger, komme med tilkendegivelser om pasning og pleje - til økonomisk bistand; adgang til konti, sælge ejendom mv. Fuldmagten kan omfatte alt eller kun meget få ting og alt derimellem", sagde Kirstine Kryger Dyekjær. "I en fremtidsfuldmagt kan man instruere, hvad der skal ske, og fuldmagtstagerne kan både være ægtefælle, børn, venner - det bestemmer man selv. Og fuldmagtstagerne kan enten være sideordnede eller rangordnede", fortsatte hun.

Kongresdelegeret: Pensionisterne skal mobiliseres

Sidste vilje og testamente  Efter kaffepausen kom der også fokus på "min sidste vilje", testamenter og arveregler. "Det kan være en god ide at lave en sidste vilje. Selvom det kan være lidt hårdt at gå igennem, om man vil kremeres, hvilket tøj man vil have på i kisten, hvilke salmer der skal synges i kirken, om der skal forudbetales for pasning af gravstedet, så er det rart for de pårørende at vide", sagde Kirstine Kryger Dyekjær. I forhold til testamente var hendes råd at gøre op med sig selv, om det giver mening at lave et testamente, men man skal især være opmærksom på, at hvis man som par ikke er gift, så arver børnene det hele - med mindre der er lavet testamente. Har man ønsker om at sikre mest muligt til sine egne børn - skal man også tænke i særeje for børnene. "Hvis ens datter bliver skilt, så skal arven deles ved skilsmisse - med mindre man har lavet et testamente, hvor der står, at alt hvad mine børn arver skal være særeje, og ikke deles ved skilsmisse", fortalte Kirstine Kryger Dyekjær.

Ny bog: Tag stilling til dit seniorliv - før andre gør det

Gav noget at summe over Både seniorklubben som arrangør og dagens deltagere var begejstrede for foredraget. "Det var vældigt givende, hun var dygtig og præcis, og det gav virkelig noget at summe over. Min mand og jeg har været inde og kigge på nogle af de her ting, men vi skal lige have kigget tingene efter en ekstra gang", sagde Jonna Andersen. Anders Rodenberg Nielsen var med til foredraget som menigt medlem af seniorklubben - i selskab med sin hustru. "Det var et fint arrangement med en hel masse vigtige oplysninger. Min kone og jeg har hvert et barn fra tidligere ægteskaber, og vi skal have lavet det hele - både fremtidsfuldmagt og testamente. For vi skal sikre hinanden og vores midler bedst muligt", sagde han.