Anmeldelse

Alt - ALT - om pædagogik

Hvad sker der, når et nyt menneske udvikles? Hvilke personer og instanser er på spil? Mangler du et overblik over pædagogikkens virke og historie, så er "Pædagogikhåndbogen" et godt redskab. Med sine 748 sider og 28 forskelligartede skribenter kommer det store værk ud i alle krogene inden for området.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Pædagogikhåndbogen" er opdelt i otte forskellige tilgange til pædagogik: pædagogisk filosofi, pædagogisk sociologi, didaktik, pædagogisk psykologi, pædagogik og etik, pædagogikkens historie, pædagogisk antropologi og pædagogik som fag. Hvert kapitel afsluttes med studiespørgsmål og med forslag til videre læsning inden for det pågældende felt.

Fakta:

Titel: Pædagogikhåndbogen

Pris: 600

Sider: 768

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Da jeg langtfra har plads til at give en kommentar med til alle artiklerne, kommer der i det følgende mit helhedsindtryk af bogen og nedslag forskellige steder i værket.

"Pædagogikhåndbogen" inddrager blandt andet spørgsmål som: Eksisterer dannelse, når det ikke kan måles? Er der sammenhæng mellem dannelse, kompetence og uddannelse? Kan pædagogik gøre op med reproduktionen af ulighed fra generation til generation? Hvordan socialiserer skolen elever? Hvad er god undervisning? Hvad kan en lærer bruge læringsteori til? Hvilke former for autoritet og magtudøvelse harmonerer med et demokratisk grundlag? Hvordan lærer barnet at opnå frihed gennem opdragelsens afhægighed?

Dette er blot et lille udpluk af de spørgsmål, som bliver rejst i de mangeartede og bugnende artikler, værket indeholder. I dem veksles der mellem forskellige litterære udtryksformer. Nogle af artiklerne lægger meget vægt på at diskutere – andre er mere faktabaserede. Sproget er dog gennemgående forståeligt, og artiklerne hænger godt sammen både i sig selv og i det store billede.

Det hele præsenteres i et flot layout, så bogen rent visuelt også fremstår som en fryd for øjet. Der tegnes også et billede af pædagogikken fra en bred vifte af de steder, hvor den har relevans, det være sig fra elevernes synspunkt, fra lærernes synspunkt og fra diverse fagpersoner. "Pædagogikhåndbogen" giver et enormt bredt og velfunderet indblik i pædagogikkens væsen – og så er der ikke mindst tilføjet uddybende litteratur inden for de forskellige emner, så man virkelig kan komme i bund med det hele.

Pædagogik er langtfra en fast størrelse, hvilket kommer levende til udtryk i "Pædagogikhåndbogen". Er man professionsstuderende, diplomstuderende, eller hvis man som lærer vil have opfrisket, hvilken størrelse pædagogik er, anbefales bogen varmt herfra.