Brødrene Anders og Mads Friis Frand-Madsen fortalte eksempler på undersøgende matematik på Big Bang konferencen

Undersøgende matematik er bedst, når der er en fortælling med

Hvordan går man til den undersøgende matematik? Det er bedst, hvis der hører en fortælling til, sagde to matematikere, der har undervist i mange år og bl.a arrangerer talentcamp. Og så skal det defineres, hvornår en opgave er færdig.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Lad os tage matematikbrillerne på" hed titlen på en workshop på Big Bang konferencen med brødrene Mads og Anders Friis Frand-Madsen.

"Nu prøver vi at gå lidt naivt til værks først. Hvis eleverne får opgaven om omkreds af figurer - 1 gange 1 kvadrater, hvor sider skal mødes præcist og fuldstændigt. Hvilke figurer kan man bygge med 25 kvadrater", spurgte Mads Friis Frand-Madsen, mens han stod med to kvadrater i hænderne og flyttede dem rundt så siderne ramte lige og skråt og skævt.

"Hvad går galt? Hvordan kommer jeg godt i gang? Hvad er opgaven egentlig og hvornår kan jeg sige, at jeg er færdig med opgaven? Dette er en lammende åben opgave som derved bliver svær. Måske skal jeg begynde med at fortælle eleverne, at der her er tale om en åben og undersøgende opgave. Eleverne skal vænne sig til denne form og vide, at vi søger dybde og forståelse mere end hurtighed. Ansvaret for at drive undersøgelserne frem ligger hos eleverne, men det skal de vide".

Matematik grubler med indbygges frustration eller sjov

Hans bror Anders stillede sig op og fortalte, at der skulle være klassefest i 6.a, og de skulle stille borde op. Hver elev har et bord på 1 gange 1 meter, så der kan sidde 4 om hvert bord. Der er 23 elever i klassen. Læreren har et større bord, hvor der kan sidde 6 rundt om. Alle borde skal indgå i bordopstillingen, fordi der ikke er plads til løse borde i lokalet. Han viste to opstillinger - den ene var godkendt, fordi bordenes kanter stod lige mod hinanden. Den anden var ikke godkendt, fordi nogle borde stod skråt mod et andet bord. Der kommer mellem 50 og 60 gæster i alt. Kan I lave et mønster, hvor reglerne for bordopstilling holdes? Kan der sidde 50 og 51 og 52 og 53 og så videre op til 60? Kan det lade sig gøre på denne måde?

Undersøgende matematik: Hjælpemidler kan være digitale eller analoge

"Nu er det blevet et hverdagsproblem og noget relevant. Opgaven handler om det samme - nemlig omkreds. Måske kan det visualiseres? Måske vil det være godt at eleverne klipper bordene ud. Og for visualiseringens skyld har Anders farvet lærerens bord rødt. Det er i virkeligheden at plante et frø hos eleverne. Og så introducerer han mønstre, at vi skal finde ud af, om der kan sidde både et lige og et ulige antal personer rundt om bordene, når de er opstillet", forklarede Mads Friis Frand-Madsen.

Undersøgende matematik ændrer elev- og lærerrolle

De taler om, at det tager mere tid at arbejde undersøgende, men at der også er ekstra læringspointer i det. Måske skal man arbejde undersøgende en gang om måneden og måske mere i indskolingen. Det afhænger også af klassen. Men det giver god mulighed for at tale matematik. De anbefaler, at man kan finde en opgave, som eleverne kan løse i indskolingen, men som kan genbesøges senere og udvides.