Det lysner i skolerne i Vejen Kommune, der er gået fra udsigten til spareplaner om lærerløse timer og mere computerbaseret undervisning til en kommunalbestyrelse, der nu vil investere i et løft af kommunens skolevæsen.

Kovending i kritiseret kommune: Dropper spareplaner for at investere i skolen

Sidste år lød planerne på millionbesparelser og lærerløse timer. Nu vil kommunalpolitikerne investere i et løft af folkeskolen og supplerende undervisning i dansk. 

Publiceret

For mindre end et år siden, havde lærere og elever på folkeskolerne i Vejen udsigt til en meget dyster fremtid. 

Kommunen havde i sit budget nemlig lagt op til millionbesparelser på skolerne i den syd- og sønderjyske by, der i forvejen havde et af landets billigste skoletilbud. 

Fjernundervisning i udskolingen og mere projektarbejde foran skærmen var blandt sparetiltagene, der skulle nedbringe kommunens forbrug af lærertimer.

Lige præcis de tiltag skabte dog så stor debat, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) til sidst gik ind i sagen, og Vejen Kommune endte med at droppe de to spareøvelser.

Her kunne man tro, at historien stoppede, og at de planlagte millionbesparelser blot ville blive skoleledernes hovedpine selv at trække ud af budgettet. Men sådan er det ikke gået, fortæller Sabine Lolk Vibild, der er kredsformand i Vejen Lærerforening.

Tværtimod.

"Politikerne er gået fra, at ville spare ti millioner på skoleområdet, til at ville investere i alt syv millioner om året, de kommende år", fortæller kredsformanden, der har skrevet et positivt høringssvar til forslaget, der lige nu er i førstebehandling.

"Politikerne har forstået alvoren"

I 2024 bliver skolernes budget udvidet med tre millioner, der skal gå til et løft af folkeskoleområdet, og de efterfølgende tre år bliver der tilført seks millioner om året. Derudover sætter kommunen en halv million af til sprogstøtte og supplerende undervisning i dansk i 2024, og de kommende år stiger det beløb til en million om året, fortæller en tilfreds kredsformand.

”Det er en klar signalværdi om, at politikerne har forstået alvoren af det, der foregår ude i kommunens skoler. Med sidste års sparetiltag nåede vi det absolutte lavmål for, hvad man kan byde skoleområdet, og det synes jeg, at jeg kan læse ud af dette års budget og høre på politikerne, at der nu er enighed om”, siger Sabine Lolk Vibild.

Tre millioner stammer godt nok fra lukningen af én af kommunens små skoler, og økonomien er da heller ikke blevet bedre, end at ”skolerne lige kan få næsen oven vande igen”, som kredsformanden udtrykker det.

”Men min forventning er selvfølgelig, at der kommer flere midler til folkeskolen i fremtiden. Der er kommet en erkendelse af, at folkeskoleområdet halter langt bagefter de andre områder, og kommunen har igen søgt om lov til at hæve skatten”, siger hun.