Anmeldelse:

En god bog til et praktisk fag

Lige til at gå til og man kommer godt rundt i faget. Lad os håbe at skolerne afsætter penge til at købe denne bog til valgfagseleverne.

Publiceret Senest opdateret

 

Fakta:

Madkundskab – valgfag og prøve

Forfatter: Helle Brønnum Carlsen

Arbejdsbog 111,25 kroner

104 sider

Forlag: Gyldendal

Madkundskab – valgfag og prøve er en arbejdsbog til eleverne i 7. og 8. klasse, som har madkundskab som valgfag.

 På de første sider bydes eleven velkommen til bogen og der gøres kortfattet rede for, hvad intentionen med bogen er: at lære at koble teori og forklaringer med praktisk madlavning, øve sig i grundmetoder og teknikker, planlægge og begrunde valg.

For at finde rundt i bogen og komme rigtigt i gang, følger nu et par opgaver som eleverne – enkeltvis eller sammen, to og to - skal løse.

Bogens er inddelt i de fire kompetenceområder: Mad og sundhed, fødevarebevidsthed, madlavning og måltid og madkultur. Hvert område indeholder et antal undervisningsforløb, 30 styk i alt, med opgaver, praktiske såvel som teoretiske, som eleverne skal løse i forbindelse med undervisningen. Undervisningsforløbene er således lige til at gå til, og læreren kan bruge dem direkte i undervisningen.

 Bogens sidste afsnit handler om prøven, hvor de tre dele gennemgås og der forklares hvordan eleven kan forberede sig på prøven. Efterfølgende gives to prøveoplæg, som eleverne kan lave ”prøveeksamen” på. Det kan være med til at træne dem i hvor meget de kan nå på de to timer, som den praktiske del varer, og styrke dem i beslutningsprocessen, når de i prøvens første del skal planlægge forløbet.

 Sidst i bogen findes en liste over fagbegreber og de sidste ti sider er forbeholdt elevens egne noter, og på allersidste side gives en introduktion til læreren.

 Bogen er i A4 format, hvilket gør den nem at skrive i. Der er flotte, illustrative billeder, anvendelige figurer og skemaer til at notere i, samt rigelig plads til egne noter. I bogen findes også spredte QR-koder, som gør det nemt for eleven at finde information om det emne, der behandles. For eksempel er der en QR-kode om bæredygtighed, hvor man, via Fair Trades liste over de enkelte fødevarer, kan se og sammenligne forskellige fødevarers bæredygtighed. Det ville dog have været et ekstra plus, hvis der også var henvisning til de enkelte adresser på nettet, så man, uden brug af QR-koden, kunne finde informationen.

 Bogen er således eksemplarisk med de mange velvalgte opgaver som fordeler sig over de forskellige hovedområder og vejledningen til prøven. Den taler direkte til eleven, men lægger også op til, at læreren i undervisningen supplerer, hvor det er relevant.

Som bog til eleverne i valgfaget er den godt tænkt både for elever og lærere. Man kan dog frygte, at økonomien i skolerne vil forhindre indkøb af sådanne klassesæt, som – ud over læreren, som kan bruge sin bog flere gange – skal indkøbes til hvert nyt hold elever.