Debat

Clearinghouse vil gerne undersøge mobning

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lederen i Folkeskolen nummer 46 efterlyser, at det nyoprettede Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på Danmarks Pædagogiske Universitet tager mobning op. Den opfordring er vi glade for.

Clearinghouse er sat i verden for at finde frem til, »hvad der virker«. Den idé kan give associationer til en overdommer, men sådan ser vi slet ikke vores opgave.

I videnskaberne medicin, socialarbejde og nu pædagogik er der i de seneste år vokset et nyt forskningsparadigme frem, der søger at være både strengt forskningsbaseret og forbundet med den praktiske virkelighed. Målet er at fremme evidensbaseret praksis.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Hvad er mobning? Hvilke omstændigheder fremmer mobning? Er der udviklet pædagogiske metoder til at bekæmpe mobning? Er nogle metoder bedre end andre?

Clearinghouse vil behandle spørgsmål som disse inden for det pædagogiske område, ikke ved at være overdommer, men ved at finde frem til den bedst underbyggede indsigt, som kan dokumenteres gennem den allerede publicerede forskning.

Processen har to hoveddele: Først indsamles og kvalitetsbestemmes al relevant dokumentation fra primærforskning til forsøgs- og udviklingsarbejder. Dernæst syntetiseres de fundne arbejder i et systematisk forskningsreview. Det kan give forskellige resultater:

Man kan påvise, at den samlede dokumentation klart peger i retning af, at én beskrivelse, kontekst eller metode er særlig relevant og virksom i forbindelse med mobning, eller der kan ikke konkluderes noget ud fra dokumentationen, enten fordi resultaterne strider mod hinanden, eller fordi ingen dokumentation foreligger.

Ud fra erfaringer i udlandet forventer vi, at en undersøgelse kan gennemføres på godt et halvt år. Forudsætningen er dog, at en opdragsgiver engagerer clearinghouse dels for at skaffe den nødvendige finansiering, dels fordi styrkelsen af evidensbaseret praksis er en fælles opgave, som clearinghouse ikke kan løfte alene. Hvis en opdragsgiver engagerer os, gennemfører vi meget gerne en opgave om mobning.

Man kan læse mere om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning på hjemmesiden www.dpu.dk/clearinghouse

Powered by Labrador CMS