Debat

Modersmålsundervisning - en absolut nødvendighed

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På lærerstudiet på Silkeborg Seminarium havde vi en interessant diskussion i en engelsktime, som omhandlede tidligere påbegyndelse af undervisningen i engelsk. Undervisningen i engelsk starter som bekendt allerede i 4. klasse mod 5. klasse før.

Diskussionen drejede sig om, om det er muligt at starte fremmedsprogsundervisningen endnu tidligere - for eksempel i 1.-3. klasse. Hovedargumenterne var - ud fra forskellige teoretikere og forsøgsresultater fra England og USA - at det var utilrådeligt at begynde på en fremmedsprogsundervisning, før eleverne havde styr på eget modersmål. Børnene har ikke styr på eget modersmål i 1.-3. klasse. Forståelsen af eget modersmål er en forudsætning for, at man rent erkendelsesmæssigt (kognitivt) kan administrere de modsatrettede grammatiske regler, der er i de respektive sprog. Dette var de tilstedeværende lærerstuderende enige om!

Herefter kom vi ind på modersmålsundervisning af tosprogede børn. Da tog debatten en markant drejning: 'De tosprogede skal trænes i dansk - og det er dét, pengene skal bruges til - færdig!' Parallellerne til kendsgerningerne omkring vigtigheden af at kunne sit eget modersmål for at kunne lære et nyt sprog ordentligt var pist væk! Holdningsskiftet fandt jeg temmelig mærkværdigt - og ordet 'dobbeltmoral' blev stilfærdigt føjet til den nu helt forvanskede debat.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Den samme 'dobbeltmoral' (vedrørende tosprogede børn) gør sig gældende, når skolechefen i Randers Kommune, Ib Østergaard Rasmusen - godt støttet af formanden for kulturelt udvalg Erik Skougaard - i flere sammenhænge ytrer, at modersmålsundervisningen ikke har betydning for indlæringen af dansk som mundtligt og skriftligt sprog. Skolechef Ib Østergaard Rasmussen udtaler endda til ugebladet 'Danske Kommuner' den 12. september 96 at: 'Forskere og andet godtfolk bygger deres antagelser på en myte'. Helt uden at blinke nedvurderer skolechefen fagkyndige sproglæreres/forskeres vurderinger på området. Jeg går ud fra, at Ib Østergaard Rasmussen er uddannet skolelærer - men det er ligeså tydeligt, at han ikke er uddannet sproglærer - ellers ville sådanne udtalelser overhovedet ikke komme frem. I den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at vide, med hvilken faglig baggrund både Erik Skougaard og skolechefen udtaler sig om spørgsmål vedrørende sprogindlæringsmæssige forhold? Udtalelserne virker nærmere som politisk og økonomisk bestemt opportunisme. Eller er det amatørernes vagtparade?

Uffe Thorsen

lærerstuderende, Randers

Powered by Labrador CMS