Debat

Til dem det skulle berøre

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Er danske sproglærere en særlig race af godlidende og tålmodige naivister? Eller er vi så solidariske med vores elever, så de ikke bliver mere nervøse end højst nødvendigt inden eksamen. Sandsynligvis er det netop dette sidstnævnte, ellers ville vore fagblade, dagblade og pressen i øvrigt genlyde af vores frustrationer over at skulle finde os i de utilstedelige arbejdsforhold.

Årsagen? Tja, den ligger blandt andet i 'Prøverne i engelsk/ Bekendtgørelse og vejledning'. Omkring en måned før de første prøver i år kom den nye vejledning, som indebærer, at eleverne på 20 minutter skal nå meget mere i engelsk (tysk), end de skal i dansk på 40 minutter, for slet ikke at tale om, hvor lidt der i sammenligning efter sigende forlanges til studentereksamen i engelsk . . .

Ved folkeskoleprøven i engelsk skal eleverne 'relatere til tekstopgivelserne, perspektivere både til undervisningens indhold, kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt til personlig viden og eventuelle erfaringer'. Derudover kan oplægget kombineres med billeder, collage, som eleven så også skal forholde sig til og uddrage essensen af.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Alt sammen meget godt.

Men hvor lang forberedelsestid har eleven da til at gøre sig tanker om alle disse dyre ord og forventninger? Den ukendte lyttetekst må maksimalt være fire minutter og skal mindst afspilles to gange for de flestes vedkommende. Det giver otte minutter. Dertil skal læses en ukendt tekst på cirka 1.300 bogstaver. Det vil med to gennemlæsninger plus notater tage mindst fem minutter for en god elev. Så er vi oppe på mindst 13 minutter. Derefter er der i heldigste tilfælde seks-syv minutter til at gøre sig overvejelser om at relatere, perspektivere med mere, da der kun er maksimalt 20 minutter til hele forberedelsen.

Det er uladsiggørligt og en hån mod elever og lærere, at vi skal finde os i så lidet afprøvet hastværk.

Forberedelsestiden må være mindst 30 minutter, så eleven har bare skyggen af en fair chance. Det ligner ikke noget at udsende disse vejledninger så kort før prøven med alle de detaljer (37 sider bare for engelsk). De kan umuligt være afprøvet på et større gennemsnitligt udsnit af normalelever.

Mange lærere har kunnet se allerede inden prøven, at der ikke kunne leves op til de forkromede ord i vejledningen med kun 20 minutters forberedelsestid. Af hensyn til eleverne (så de ikke også oven i eksamensnervøsiteten skulle belastes yderligere ved tanken om, at læreren mente, der var for lidt tid) og lærerens tidnød, da det typisk tager læreren 40 timer per klasse at finde materiale, tilrettelægge, kopiere både bånd og tekster, layoute samt skrive prøvespørgsmål til hver enkelt elev og så videre, har vi ikke gået offentligt ud med det.

I øvrigt fandtes kun ét forlagsklart materiale, hvis man var blandt dem, der skulle have sine elever først op og skulle nå ovennævnte arbejde af en ordentlig, nogenlunde professionel standard. Dette er jo ikke forlagenes skyld, men igen at vejledningerne er alt for sent ude. (Sprog)lærere i hele Danmark: Foren jer og send jeres klage over disse forhold til undervisningsministeren, Folkeskoleafdelingen, Frederiksholms Kanal 21, 1063 København K. I kan bare sende en kopi af ovenstående indlæg, underskrive det samt sende det til undervisningsministeren. Det koster kun et frimærke og er for intet at regne mod de privatudgifter i øvrigt, vi som sproglærere har med specialbåndoptagere, computere og så videre.

Anna-Lise Heilmann Hansen

Strøbyskolen, Strøby

Powered by Labrador CMS