Debat

Overblik mangler

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kære Jørgen Lykkeskjold

(Folkeskolen nummer 24).

Det er muligt, jeg er stædig, men jeg nægter at agere som en død fisk!

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Jeg medgiver gerne, at den 'decentrale flod' strømmer både vildt og uregerligt. Derfor er vandet tit oprørt og uklart, det skarpe overblik kan sløres, og vurderingen af flodens øvrige liv bliver upræcist! Derfor har du måske ikke helt overblik over min stillingtagen til decentral løn ved hovedstyrelsens behandling af vore overenskomstkrav.

Jeg støttede faktisk ikke, at forslaget om 'at arbejde for at afvikle den decentrale løn' skulle formuleres som krav, men derimod (som det fremgår af Folkeskolens referat fra Hovedstyrelsesmødet i nummer 21) forslaget fra fagligt udvalg om, at det skulle medtages i vores målformulering. Dette gjorde jeg, fordi jeg frygter, at en formulering om afvikling som et krav vil betyde, at vi må forlade forhandlingerne allerede i forbindelse med koordineringen i såvel FTF-K (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - Kommunalt Forhandlingsfællesskab) som KTO (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte). Jeg mener fortsat, at vi skal arbejde for at afvikle den individuelle decentrale løn. Men der er på dette tidspunkt ikke noget, der tyder på, at de øvrige organisationer centralt ønsker denne afvikling. Tværtimod. Og det må vi agere på.

Jeg ønsker ikke, at vores formand på den baggrund må konstatere et sammenbrud, inden vi møder arbejdsgiverne. Derfor skal formanden kende vores mål, men udstyres med handlefrihed til at sikre et overenskomstresultat, der kan godkendes af medlemmerne.

Et sådant resultat kan efter min mening godt indeholde decentrale overenskomstmidler, blot det sikres, at vi som organisation er sikre på, at vores del af lønsummen udmøntes til os, at aftaleretten fastholdes, og at vi centralt kan beslutte retningslinier for anvendelsen.

Såfremt de kommende overenskomster indeholder decentrale midler, som de øvrige KTO-organisationer bruger på personalepolitikken i den enkelte kommune, så er det min opfattelse, at vi må finde en form, hvor også DLF er med. Vi kan ikke på sigt leve med, at der i den enkelte kommune skal være to personalepolitikker: En for DLF's medlemmer og en udvidet for de øvrige ansatte i kommunen.

Men her og nu er det min opfattelse, at medlemmerne ikke ønsker decentral lønfastsættelse, der bygger på en individuel vurdering af den enkelte. Derfor må vi også i den kommende forhandling som mål have en afvikling af systemet eller som alternativ et system, der passer til vores arbejdsforhold. Også selv om det skulle koste en krone eller to.

Men lad nu medlemmerne vurdere, hvad vore krav til Overenskomst 97 skal være, og lad os så efterfølgende i enighed arbejde for dette.

Og så er der da heldigvis tegn på, at mange medlemmer i de andre KTO-organisationer heller ikke ønsker den decentrale løn, så vi er ikke så alene, som du beskriver.

Karsten Holst Nielsen

medlem af DLFs hovedstyrelse

Powered by Labrador CMS