Debat

Når formanden kalder

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Faglig Klub Engskolen i Herlev holdt møde 6. maj, hvor vi pligtskyldigt har vedtaget en udtalelse, der er sendt til arbejdsgiverne - når formanden kalder, bakker vi selvfølgelig op. Vi er dog meget overraskede over opfordringen til at sende udtalelse og de medfølgende 'Statements til inspiration'. Vores forundring går blandt andet ud på timingen i opfordringen. Formanden har jo lige siddet til forhandlinger med arbejdsgiverne og har vel med fuld kraft fremført disse 'statements'? Formandens troværdighed og opbakning i baglandet drages fra tid til anden i tvivl, men lige i dette tilfælde er der vel ingen tvivl om, at der er fuld opbakning til synspunkterne, og i modsat fald havde en opfordring til at sende udtalelser vel været mere på sin plads under forhandlingerne?

Faglig Klub Engskolen har på sit møde endvidere drøftet Overenskomst 02 i al almindelighed.

Vi finder resultatet på det specielle område betydeligt værre og mere katastrofalt end resultatet på det generelle område. Vi var mange, der var målløse og rystede, da vi læste om en glad formands præsentation af det specielle forlig. Formuleringen 'til fuld og endelig afregning' for 93-gruppen burde aldrig have optrådt på et stykke papir, som et DLF-medlem har sat sit navn på.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Aftalen omkring arbejdstidsaftalen er også hovedløs. At aftale en tidsplan burde vel være banalt, når nu aftalen var sagt op? Frivilligt at indlægge en mulighed for at forlænge aftalen, hvis man ikke kunne blive enige, havde vi aldrig troet kunne komme på tale, når vi tænker på, hvad formanden sagde på kongressen i efteråret:

'Jamen, så er der en ganske almindelig 37-timers arbejdsuge også til lærerne. Det mener jeg ville være et større problem eller en større trussel for arbejdsgiverne end for os'.

Vi er også forundrede over, at man allerede nu har ændret i arbejdstidsaftalen, og det ensidigt til fordel for arbejdsgiverne. Lige meget hvor naturligt og rimeligt Kommunernes Landsforenings (KL)krav om at ændre værdien af en feriefridag fra 7,4 til 6,8 ved indregning er (var!), er det en del af arbejdstidsaftalen og burde derfor have været afvist med henvisning til, at KL ikke ville diskutere arbejdstidsaftalen.

Da arbejdstidsaftalen blev vedtaget, blev aftalen kaldt mange grimme ting.

Dengang kunne de, der gik ind for aftalen, undskyldes med en (naiv) tro på, at udmøntningen ville være blevet bedre, end den blev. Ved den mulige udskydelse af opsigelsen af arbejdstidsaftalen kan man ikke bruge lignende argumenter, man ved, hvad man går ind til. Dette gør den mulige forlængelse af aftalen endnu mere grotesk.

Faglig Klub Engskolen er endvidere utilfreds med, at hovedforeningen har været så passiv i forbindelse med urafstemningen. Det er urimeligt, at eksempelvis annoncekampagner i dagspressen har været overladt til lokale initiativer. Dette er i øvrigt et forhold, vi har uddybet i et personligt brev til de hovedstyrelsesmedlemmer, der stemte imod at bruge centrale penge til annoncer.

På vegne af Faglig Klub Engskolen:

Andreas Bang

Herlev

Powered by Labrador CMS