Debat

Debat: Kongres med retskrav og evaluering af Sammen om skolen

Publiceret Senest opdateret

Den snarlige kongres i Danmarks Lærerforening har fokus på inklusion samt rammer og vilkår for det gode arbejdsliv.

Inklusion har siden 2012 været den største udfordring for lærerne i folkeskolen, og den har været underfinansieret lige fra starten. Vi må over for kommuner og stat fastholde elevernes og forældrenes retskrav i forhold til folkeskolelovens praragraf 3 og 3a. Retskravet skal benyttes offensivt over hele landet, ellers vil elevernes rettigheder og lærernes psykiske arbejdsmiljø blive yderligere undergravet.

“Samarbejde om inklusion”, den tidligere “tjekliste”, som ligger til yderligere udvikling, kan strammes op, især på den del, der omfatter kommuneniveauet.

Samtidig er det vigtigt, at vi snart får en grundig evaluering af Sammen om skolen. Der kan i en periode være et fordelagtigt samarbejde med arbejdsgiverne i stat og kommuner, især i en situation med politisk rådvildhed. Men ikke som et permanent tæt partnerskab. Dertil er de grundlæggende interesser fundamentalt forskellige.

Det illustreres tydeligt af, at arbejdsgiverne i regeringen og KL ligefrem har behov for at indskrive Sammen om skolen i aftalen om kommunernes økonomi for 2023 med følgende slutning:

“… samt at give parterne aktiv deltagelse og ansvar”.

Når arbejdsgiverne er så begejstrede for vores deltagelse i Sammen om skolen, kan det med – her et eksempel – skyldes “Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen” fra oktober 2021.

I aftalens oversigt fremgår det, at de eksisterende 11 obligatoriske test/evalueringsredskaber og fire frivillige test erstattes af hele 14 obligatoriske test/evalueringsredskaber og 11 frivillige test! Jeg troede, at vi i DLF var modstandere af national kontrol af folkeskolens elever gennem blandt andet nationale test, som nu hedder Folkeskolens Nationale Færdighedstest.

En fri og uafhængig fagforening har det godt som samarbejdspartner med mange forskellige parter i netværk og alliancer om den konkrete lokale og centrale interessevaretagelse, men gælder det også et fast partnerskab som Sammen om skolen?

Jeg forventer en kongres 2022, som holder fokus på lærernes hverdag og folkeskolens aktuelle pædagogiske udvikling på godt og ondt.

Svar fra Danmarks Lærerforening

Kære Niels Munkholm.

Er der noget, folkeskolen trænger til, så er det, at alle parter indgår i et forpligtende samarbejde, hvor vi finder fælles holdbare løsninger – ikke mindst holdbare for lærerne. For mig handler det ikke om at være for eller imod Sammen om skolen – det handler om, hvorvidt vi får indflydelse og finder de bedste løsninger for medlemmerne. Hovedstyrelsen vurderer løbende relevansen i at være med i samarbejdet – om vores indflydelse er tilstrækkelig.

Inklusion hører til blandt de allerstørste udfordringer for lærerne i folkeskolen, og derfor er det et hovedtema i Sammen om skolen. Hvis ikke vi er med til at pege på brugbare forandringer, der også er finansierede, får vi aldrig løst den udfordring. Alt for mange tiltag på inklusionsområdet har overhovedet ingen klangbund i virkeligheden. Den forsøger vi at skabe gennem Sammen om skolen – hvor inspirationsmaterialet om inklusion også præsenteres. Hvis Niels Munkholm kan gøre materialet bedre, er han hjerteligt velkommen.

Venlig hilsen

Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF


Powered by Labrador CMS