Debat: Fagbladet Folkeskolen har misforstået PPR-psykologernes opråb

Publiceret

I Folkeskolen nummer 14 kan man på side 6 læse, at børn og unge ofte ender i psykisk mistrivsel, fordi skoler og dagtilbud ikke formår at tage hånd om problemerne. Det skulle være budskabet i det opråb, som PPR-ansatte (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skrev i et åbent brev til Folketinget, og som blev underskrevet af mere end 1.000 psykologer fra hele landet. Det er meget uheldigt, hvis det er det budskab, som Folkeskolen får med fra PPR-psykologernes opråb, for det virker mest af alt, som om fagbladet har misforstået en afgørende pointe.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Opråbet handler om, at rammerne og vilkårene i vores daginstitutioner og skoler er så pressede, at det for mange børn og unge har en negativ indvirkning på deres mentale sundhed. Det er altså ikke, fordi skoler og dagtilbud, og dermed også de ansatte, ikke formår at tage hånd om problemerne. Vi forsøger hver eneste dag på skoler og i institutioner at skabe det gode børne- og ungeliv, fordi vi ved, at børn, der går glade i daginstitution eller skole, også lærer mere og udvikler sig positivt. Derfor er det dybt frustrerende, når rammerne for vores arbejde ikke gør det muligt for os at lave det helt afgørende arbejde med gode relationer og faglighed.

Og det handler altså ikke om manglende evner, men om at vi som samfund skal skabe nogle langt bedre rammer for de medarbejdere, der hver eneste dag forsøger at skabe både læring, trivsel og udvikling for børn og unge. Dét var psykologernes budskab, og ikke nok med at vi skylder dem at anerkende deres opbakning, så bør vi også tage imod deres fremstrakte hånd. Lad os stå sammen i et oprør på tværs. Et oprør for ordentlige vilkår for børn og unge – det fortjener de.

Folkeskolen svarer

Kære Anne Hammer

Notitsen i bladet er en linje fra det Ritzau-telegram om det åbne brev, som har været bragt på folkeskolen.dk, og hvoraf det fremgår, at brevet handler om rammerne for læreres og pædagogers arbejde. På de første sider i bladet bringer vi små teasere fra den forløbne periodes indhold på folkeskolen.dk. Ordet “formår” er Ritzaus, men dækker vel meget godt formuleringen fra brevet om “afmægtige og opgivende lærere og pædagoger”. Men ingen har antydet, at afmagten skyldes manglende evner.

Mange hilsner

Karen Ravn, konstitueret chefredaktør