Debat

Hallo, hvor er DLF?

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter gennemførelsen af kommunalreformen var det ikke længere realistisk at videreføre vores gamle fagforening S81.

Derfor valgte vi sammen med Formidlerne at fusionere med DLF.

Det burde være en overkommelig mundfuld for en så stor organisation at varetage vore interesser. Vi betaler trods alt troligt vores kontingent. Men hvor er vi blevet af?

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Kommunalreformen betød, at undervisningsinstitutioner, som blev placeret i de nye regioner, nu skulle sælge ydelser til kommunerne. Vi fik altså ikke et budget, som vi kunne arbejde ud fra. Kommunerne har kunnet botanisere i vore tilbud og har i høj grad gjort det. Det har været muligt med kort varsel at vælge køb af ydelser til og fra, selv om der har været årligt tilbagevendende forhandlinger med kommunerne, som burde give en vis stabilitet.

Resultatet har været mange afskedigelser på vore institutioner. Og mange har »frivilligt« valgt at søge andet arbejde. Dels for at opnå en større sikkerhed i ansættelsen, dels fordi arbejdsmiljøet for ansatte og vilkårene for ledelse efterhånden er blevet helt utålelige.

Mekanikken er kort fortalt, at kommunerne »tager opgaverne hjem«. Hjem til hvad? Kommunerne skal give et tilbud til vore elever/brugere. Men der findes mig bekendt intet krav til tilbuddets indhold, kvalitet og omfang.

Og så er det, at jeg spørger:

Hvor er DLF henne i denne historie?

Inden for voksenspecialundervisningen bliver der nu afskediget kolleger en masse.

Der skal altså også kæmpes på vores område. For dem, som vi underviser, og vi, som underviser.

Og det skal vores fagforening gøre!

Man kan jo fra DLF's side sige, at det er der ikke noget at gøre ved. Det er samfundets (kommunalreformens) skyld. Men det kan altså ikke nytte noget, at DLF har travlt med folkeskolen, mens regionerne har travlt med at flytte rundt på sygehusene.

Der må fokus på kommunalreformens konsekvenser for specialundervisningen. Der må stilles spørgsmål til ansvarlige ministre og KL. Og det skal ske nu!

Svar

I foråret havde vi regionale møder med tillidsrepræsentanter fra voksenspecialundervisningsinstitutionerne og de kredse, hvor skolerne ligger, for at få informationer om situationen på hver enkelt skole.

Danmarks Lærerforening har både lokalt og centralt været aktiv i medierne for at gøre opmærksom på den stærkt bekymrende udvikling, og vi har rejst problemerne over for partiernes uddannelsespolitiske ordførere, hvilket har afstedkommet, at emnet er blevet rejst i Folketinget.

Kvaliteten i specialundervisningen var også et af kongressens hovedtemaer i efteråret med et selvstændigt punkt på dagsordenen, og kommunalreformens konsekvenser for kvaliteten i voksenspecialundervisningen var en væsentlig del af diskussionen. Du kan læse og se mere om behandlingen på dlf.org. Søg under »Kongres 2009«. Se eventuelt også på folkeskolen.dk. Under temaet »Kongres 09« på forsiden kan du blandt andet finde en reportage om debatten og kongressens resolution under overskriften: »Kongres: Kommunerne lever ikke op til deres forpligtelse«.

Aktuelt arbejder vi på at få KL med til at arrangere en konference, hvor vi kan få belyst kommunalreformens konsekvenser for kvaliteten i specialundervisningen.

Vi er i fuld gang, og vi bliver ved.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening