Anmeldelse

Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

Forstå dine elever

Når vi skal forstå og håndtere vanskelige skolesituationer, er det helt afgørende at se på børns handlinger og deltagelse. Denne og andre pointer udfoldes i en velskrevet bog om inklusionsmuligheder, hvor børns perspektiver er centrale, og de voksne gives konkrete redskaber til at udforske disse.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Er der tid til at anlægge et børneperspektiv i skolen? Har vi tid til at lade være?" Disse spørgsmål rejses af forfatteren i bogens indledning. Svaret vender vi tilbage til.

Fakta:

Titel: Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder

Forfatter: Christina Holm Poulsen

Pris: 225

Sider: 160

Forlag: Hans Reitzels Forlag

"Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder – Fra et børneperspektiv" bygger på et ph.d.-projekt og henvender sig ifølge forfatteren selv til alle, der er interesserede i og prøver at forbedre børns skoleliv. Forfatteren har i to år fulgt en gruppe 8-11-årige skoleelever gennem deltagerobservationer, situerede samtaler med børn og voksne og interview med udvalgte børn.

I de seks kapitler er forfatterens fokus på de børn, der har det svært i skolen. I første kapitel stilles skarpt på skolevanskeligheder, og andet kapitel teoretiserer børns deltagelse og læring. I tredje kapitel møder vi skolens stille og usynlige børn, og i kapitel fire beskrives børns handlinger knyttet til fællesskabet, der for voksne kan forekomme uforståelige og som uro. Det femte kapitel omhandler den forskellighed, børn forstås og mødes med i skolen, og hvordan der kan arbejdes med udvikling af en klasses læringsfællesskab, og i bogens sidste kapitel ses der nærmere på, hvorfor og hvordan man kan arbejde med et børneperspektiv med afsæt i observations- og analyseskemaer, også tilpasset studerende. Alle skemaer findes bagerst i bogen.

Undervejs i bogen inddrages cases fra skolen, der fint eksemplificerer de beskrevne skolevanskeligheder, teorier til at forstå vanskelighederne og handlemuligheder. Endvidere afsluttes kapitlerne med opsamling, opmærksomhedspunkter, handlemuligheder og spørgsmål til drøftelse.

"Skolevanskeligheder og inklusionsmuligheder – Fra et børneperspektiv" er en meget velskrevet og læservenlig bog med mange gode, nuancerede pointer og et helt konkret værktøj, jeg kan bruge til noget i min praksis. Det er min første tanke, da jeg lukker bogen. Jeg er fan af fagbøger, hvor læseren inddrages og udfordres i læsningen. Med denne bog har jeg også personligt fået udvidet min værktøjskasse, helt konkret med et udvidet perspektiv på observation, analyse, forslag til gode undersøgende spørgsmål og konkrete skemaer til observation samt efterfølgende analyse. Og sidst, men ikke mindst, har jeg fået handlemuligheder med et solidt teoretisk grundlag.

At forfatteren har været tæt på praksis, skinner klart igennem og kvalificerer i min optik bogen yderligere: Forfatteren forholder sig realistisk til den virkelighed, lærere og pædagoger befinder sig i dagligt i folkeskolen, og de givne handlemuligheder vil kunne implementeres i en skolepraksis. Det er min vurdering som lærer.

Forfatterens svar på de indledende spørgsmål er ja og nej - i den rækkefølge: "Hvis skolen skal lykkes med sin opgave, må vi forholde os nysgerrigt til, hvordan skolens praksis opleves af dem, vi vil noget med, og især af de børn, der kommer i klemme". Denne bog giver nogle meget konkrete og kvalificerede bud på, hvordan vi kommer videre med dette, og derfor kan jeg varmt anbefale den.