SPOT

Styr på de svære diagnoser

Publiceret

De sidste ti år er antallet af børn, der er i kontakt med psykiatrien, steget markant. Nu forsøger en ny podcast, ”Hjælp! Mit barn har fået en diagnose”, at gøre lytteren klogere på det komplekse system med sagsbehandlere, psykiatri, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, specialskoler og ventelister, som en psykiatrisk diagnose udløser.

Podcastserien fra fonden Drive undersøger blandt andet gennem interview med forældre og eksperter, hvad man kan gøre, når et barn har brug for hjælp.

Serien ser også på, hvordan et samarbejde med kommune og skole startes op, når barnet har fået eksempelvis diagnosen ADHD eller autisme.

Du finder podcasten på: fondendrive.dk/