Ulovlige skolerejser

I Århus og Odense tager 10.-klasser på forældrebetalte rejser, som Undervisningsministeriet erklærer ulovlige

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

IÅrhus står skolerne klar med 56 forskellige undervisningstilbud til elever, der ønsker at gå i 10. klasse fra august. Alle - på nær ét - indeholder rejser, som forældrene skal være med til at betale.

Skoledirektør Jens Nygaard fra Århus Kommune siger:

- Det er frivilligt, om man vil deltage i de arrangementer, der koster noget. Elever, der ikke ønsker at deltage på en rejse, får et alternativt undervisningstilbud, mens klassekammeraterne er på tur.

Der er tale om skolerejser, og ifølge Undervisningsministeriet må der så godt opkræves en frivillig forældrebetaling, mener Jens Nygaard. Men ifølge ministeriets nye vejledning må skolerejser ikke forberedes og efterbehandles i undervisningstiden. Hertil siger Jens Nygaard:

- Forberedelse og efterbehandling på skolen vedkommer i høj grad også de elever, der ikke skal med på turen. Hvis klasserne for eksempel skal til Bornholm, og det er geologiske forhold, man vil undersøge, så har de elever, der ikke skal over og se på granitsten, i allerhøjeste grad brug for den undervisning, der går forud.

-Er det så ikke en undervisningsrejse?

- Jo, men der er jo ikke nogen, der tager af sted, hvis ikke det har et undervisningsmæssigt formål, siger skoledirektøren i Århus.

Må ikke opkræves

Undervisningsministeriet afviser Jens Nygaards fortolkning af reglerne.

- Når man bruger undervisningstiden til forberedelse og efterbehandling, så er det en så integreret del af undervisningen, at det er en lejrskole - og dermed undervisning. Og man må ikke opkræve forældrebetaling for undervisning, siger fuldmægtig Kirsten Krogstrup fra Undervisningsministeriets folkeskoleafdeling.

-Betyder det ændringer af praksis i Århus, spurgte Folkeskolen, skoledirektør Jens Nygaard, der godt kender Undervisningsministeriets brev til kommuner og skoler.

- Det er for tidligt at svare, siger han.

- Vejledningen ligger i øjeblikket hos vores jurist. Om den betyder ændringer, vil vi tage stilling til, når der ligger et juridisk responsum.

Odense vil orientere skolerne

Skolerne i Odense benytter sig også i vid udstrækning af brugerbetaling. Skoleforvaltningen i Odense Kommune har netop udsendt et katalog med de enkelte skolers tilbud til 10.-klasserne. Ud af de 31 beskrivelser af undervisningen nævner 24 af skolerne, at der vil blive tale om brugerbetaling, og nogle af dem anfører et præcist beløb.

Skolechefen i Odense Kommune, Arne Nielsen, forklarer den udbredte brugerbetaling med, at det hidtil har været op til den enkelte skolebestyrelse at fastlægge de overordnede principper i forhold til lejrskole.

- Indtil det blev en sag for Ombudsmanden, synes vi, at de har administreret det fornuftigt. Men vi vil selvfølgelig følge de overordnede retningslinier, som Undervisningsministeriet præciserer i sit brev.

- Vi har lige fået brevet, så jeg har ikke været inde og lave en parallellæsning for at finde ud af, om det, eleverne skal betale til, er en del af undervisningen eller ej.

- En af skolerne skriver direkte, at lejrskoleopholdet er en del af undervisningen.

- Vi kan ikke trække kataloget tilbage, men vi vil orientere skolerne om Undervisningsministeriets brev.

Powered by Labrador CMS