Debat

DLF mener: Folkeskolen og verdensmålene

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skal folkeskolen forholde sig til FN's verdensmål? Ja, den skal, for det skal alle, og det sker også allerede i vid udstrækning som en naturlig del af skolens virke.

En undersøgelse fra Epinion viser for eksempel, at 60 procent af lærerne har perspektiveret til FN's verdensmål i deres undervisning, og opfyldelsen af verdensmålene understøttes af selve den måde, folkeskolen er organiseret på med høj grad af medbestemmelse fra elever, lærere og forældre. Elevråd, Med-udvalg og skolebestyrelser kan drøfte aftaler om indkøb, affaldshåndtering og så videre, og når det gælder prioriteringerne i forhold til selve undervisningsopgaven, så stiller arbejdstidsaftalen fra 2020 krav om et mere forpligtende samarbejde mellem ledelse og lærere.

Formålsparagraffen i folkeskoleloven angiver, hvordan folkeskolen kan arbejde i en bæredygtig retning. Her står for eksempel, at undervisningen skal give eleverne "forståelse for menneskets samspil med naturen" og "forståelse for andre lande og kulturer". Når den pædagogiske debat på skolerne tager udgangspunkt i formålsparagraffen og i formålene for fagene, så levner det et meget bedre rum for at indrette undervisningen med hensyn til behovene hos skolens elever, end hvis det er fagenes rigide mål, der styrer dagligdagen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Formålene skal konkretiseres til mål for undervisningen, og den debat har mange steder været nedprioriteret på grund af manglende tid, men nu understøttes den af arbejdstidsaftalen fra 2020.

Lærere og ledere kan for eksempel drøfte, hvordan skolen bedst understøtter formålet om, at "folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle". Den formulering er essentiel i forhold til samtlige verdensmål, for de kan kun blive virkelighed, hvis klodens befolkning arbejder sammen og tager ansvar for vores fælles fremtid. Det skal folkeskolen gøre eleverne i stand til. Vi skal nemlig også ifølge formålet for folkeskolen "forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre".

Når lærere og ledere i folkeskolen arbejder sammen om at udmønte disse værdier konkret i undervisningen - og giver plads til drøftelserne om, hvordan vi bedst opfylder formålene - så arbejder vi i retning af at opfylde verdensmålene. Og samtidig bygger vi på endnu en af formålsbestemmelserne: "Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati".