Anmeldelse:

Knæk læringskoden

Tænk, hvis god undervisning i elevernes øjne ikke blev målt med 'hvor sjovt var det'-barometeret. Tænk, hvis man kunne få eleverne til at se meningen med undervisningen. Lis Pøhler giver et bud på, hvordan man kan give eleverne andre måleredskaber med dette materiale.

Publiceret Senest opdateret

Fakta:

Lær at lære med refleksion og respons - Dansk på mellemtrinnet

Forfatter: Lis Pøhler

Hæfte 1-3

75 kroner

40 sider:

Lærervejledning

311,25 kroner

96 sider

Forlag: Dafolo

Lis Pøhler inviterer eleverne med ind i læringsmaskinens indre og gør dem til maskinarbejdere. Eleverne skal kende til forskellige opgavetyper, forskellige tekstgenrer, forskellige læsestrategier, forskellige formidlingsmetoder og så videre. 'Lær at lære' tager udgangspunkt i helt almindelige og bestemt ikke revolutionerende aktiviteter, som er velkendte for både elever og lærere. Men 'Lær at lære' tilsætter også obligatorisk refleksion og sørger for at stilladsere en god omgang respons. De to ekstra tandhjul gør materialet yderst vedkommende.

'Lær at lære med refleksion og respons' til dansk på mellemtrinnet består af tre hæfter og en lærervejledning. Lærervejledningen er udførlig og meget instruktiv. Der er fokus på, hvordan materialet fungerer og anvendes og kun relativt kortfattet beskrivelse af tankerne bag materialet. Det fungerer godt, fordi materialets grundide fremstår ganske klart. Selvom det altid er interessant og inspirerende at læse om de didaktiske tanker bag et materiale, er det ofte det, som kan tage pippet fra den travle lærer, som gerne vil prøve noget nyt. Derfor er det ganske fint med en meget instruktiv og kommenterende lærervejledning.

De tre hæfter indeholder hver seks forløb. Lis Pøhler anbefaler at man bruger 2-3 lektioner per forløb. Der er altså ikke tale om lange forløb, som løber gennem årsplanen som temaer. 'Lær at lære' er snarere korte metodekurser, som flettes ind i den øvrige undervisning.

Eleverne skal lære at lære, hvordan man lærer at læse, fremstille, fortolke og kommunikere, altså reflektere og give respons inden for alle kompetenceområderne fra Fællles Mål. Hæfternes opgaver er korte og meget overskuelige. Det kan være en tekst med en tilhørende læsestrategi og løsningsforslag fra fiktive elever. Eleverne skal så forholde sig til de fiktive elevers løsningsforslag og give respons og derefter formulere et bedre løsningsforslag. Elevens eget løsningsforslag får så respons fra en kammerat. Der er fin progression i arbejdet og både det faglige indhold og responsdelen tages meget alvorligt i materialet. De forskellige strategier og metoder, som bruges i forløbene afsløres og forklares, så elevens brug af strategierne bliver bevidst.

Materialet er meget overskueligt. Der er ganske lidt tekst, eleverne skal forholde sig til, alligevel kræver materialet en grundig arbejdsindsats af eleverne. Materialets ypperste kvalitet er gennemgangen af strategier, ingen af aktiviteternes formål er uklare for eleverne, alt bliver forklaret og begrundet. Det er materialets scoop efter min mening. Det er en væsentlig motivation for eleverne at forstå, hvorfor de skal lave en bestemt opgave. 'Lær at lære's opgaver er genkendelige og almindelige, så derfor kan det tilegnedes gevinster fra 'Lær at lære'-forløbene let overføres til andre forløb i danskundervisningen.

Forfatteren skriver i sit forord i lærervejledningen at materialet også giver læreren mulighed for at følge den enkelte elevs faglige udvikling. Det er den formative vurdering som ligger bag materialet, så elev og lærer kan se, hvor eleven befinder sig i forhold til målet med undervisningen – og hvad eleven (og læreren) skal gøre for at nå målet.