PD-projekt:

Lydbilledlæsning skaber gode rammer for læseudvikling

I den begyndende læseundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder er det vigtigt, at der fokuseres på det alfabetiske princip med udgangspunkt i den syntetiske lydmetode/lydbilledlæsning. Her lærer eleverne en sikker strategi til at knække koden og læse nye ord.

Publiceret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det skriver Lone Albrectsen i sin pædagogiske diplomafhandling fra professionshøjskolen Via.

I projektet undersøger hun, om læsevejleder i samarbejde med kollegaer i indskolingen og på mellemtrinnet på en specialskole kan skabe rammer for læseudvikling med udgangspunkt i den sproglydsbaserede tilgang til læseundervisning hos elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Konklusionen er, at de fleste elever har udbytte af lydbilledlæsning som metode til at afkode ord. For de elever, der ikke profiterer så meget, kan årsagen bl.a. findes i den kognitive udvikling. Altså en faktor der ikke nødvendigvis har med læsning og metoden at gøre, men i stedet med de generelle indlæringsvanskeligheder.

God tilgang til at skabe rammer

God tilgang til at skabe rammer

Lydbilledlæsning kan være en god tilgang til at skabe rammer for læseudvikling hos elever med generelle indlæringsvanskeligheder på en specialskole.

Undervisningens organisering på funktionshold med genkendelighed og struktur, materialer tilpasset det faglige niveau og anerkendende lærere, der er kvalificerede til at undervise, og som har viden om læsevanskeligheder, og hvad disse kan medføre, herunder bl.a. indlært hjælpeløshed og komorbiditet, må nødvendigvis bidrage til mulighederne for, at læseundervisningen lykkes.

Lydbilledlæsning i den reneste form kan være udfordrende at praktisere, grundet elevernes forskellige kognitive niveauer. Det er vigtigt, at undervisningen giver mening for eleverne under hensyntagen til deres handicap. Derfor må lærere i samarbejde med læsevejleder stille sig kritiske over for læsepraksis og fokusere på, hvad der virker og ikke virker for den enkelte elev.

For at læsevejleder og lærere kan opnå et godt samarbejde omkring implementering af en metode og omkring elevernes læseudvikling, skal læsevejlederens rolle legitimeres.

Skaber et fælles sprog

Skaber et fælles sprog

Der ligger en undersøgelse af et konkret læseprojekt på den specialskole, hvor Lone Albrectsen er lærer og læsevejleder, til grund for den pædagogiske diplomafhandling. Undersøgelsen viser, at der overvejende er enighed om, at eleverne har udbytte af lydbilledlæsning som metode til at afkode ord. Det ses som en styrke, at metoden har skabt et fælles sprog på skolen, hvilket kan ses som en pædagogisk opskrift. Lærerne er glade for undervisningsmaterialet og dets langsomme progression i forhold til læseprocessen.

Der arbejdes med lydbilledlæsning, elementer eller organiseringen af den i undervisningen. Alt sammen med blik for, hvad der giver mening i forhold til den enkelte elev. Det sker i et samarbejde med læsevejledere, og involverer i udgangspunktet alle elever med generelle indlæringsvanskeligheder i indskoling og på mellemtrinnet.

Det medvirker til, at lydbilledlæsning i den reneste form kan være svær at praktisere for samtlige elever, grundet deres forskellige kognitive niveauer. For nogle elever må andre tilgange til den begyndende læseundervisning i perioder tages i brug. Ligesom nogle elever kun når til sprogstimulering og førskoleaktiviteter i deres læseudvikling og ikke til den fonologiske afkodning.

Lone Albrectsens pædagogiske diplomafhandling "Den begyndende læseundervisning på specialskole" kan hentes til højre her for.

Powered by Labrador CMS