Anmeldelse

Helt kort om det vigtigste i danskfaget

Det kan næsten ikke gøres kortere, men det lykkes at få forklaret skolens største fag på under 70 sider. Det er godt gået. Lærerstuderende kan starte her og erfarne lærere kan også læse med.

Publiceret

Fakta:

Min første fagdidaktik i dansk

Forfatter:  Lars Stubbe Arndal

123,75 kroner

64 sider

Dansklærerforeningens forlag

”I fagdidaktikken er man interesseret i, hvad faget er, hvordan man kan undervise i det særlige fag, og hvorfor faget er vigtigt.” Sådan står der fremhævet på et skillebladene i denne bog ”Min første fagdidaktik i dansk”. Det er en rutineret underviser fra læreruddannelsen på Københavns Professionshøjskole, der er forfatter til bogen. Han har samlet sin viden om fagdidaktik i en lille, overskuelig, letlæselig bog. Her præsenteres danskfagets områder og særligt sættes der fokus på det dobbeltdidaktiske blik på stof, indhold og metode.

Som lærerstuderende skal man have et ”dobbeltdidaktisk blik” på det meste. Man skal selv lære fagets indhold, stof og metoder, men man skal også tilegne sig kompetencer i at undervise elever i danskfagets stof, indhold og metoder.

Bogen indledes med en generel præsentation af danskfaget i skolen og på læreruddannelsen. Danskfaget i skolen har fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation, og når der er gjort rede herfor, følger der tre kapitler, der hver især giver indblik i fagets stof, fagets indhold og danskfagets metoder. Der er få øvelser undervejs og der er et enkelt konkret eksempel fra et podcast-forløb i 7. klasse om ”Drengen på knallerten”.

Sidst i bogen er der (på en enkelt side, tak for det) en analysemodel  - eller rettere en refleksionsmodel - man som lærer kan gennemgå, når man vælger et undervisningsmateriale. Inden da er der en konkret analyse af et undervisningsforløb, hvor de tre områder fagets stof, fagets indhold og fagets metoder bliver konkretiseret. Der er refleksionsspørgsmål til drøftelse i danskfaget på læreruddannelsen.

De første år jeg var dansklærer på læreruddannelsen havde jeg stor glæde af Birte Sørensen og Sven Erik Henningsens bog: ”Danskfagets didaktik”. Den er fra 1995, og her var (blandt meget andet) også en historisk gennemgang af danskfagets didaktik fra 1814 og frem til 1990. Det gav overblik og forståelse for, at alting har en historisk baggrund, og at danskfagets didaktik udvikles og forandres over tid. Alt er siden blevet mere fragmenteret, fagdidaktik er til tider udliciteret til digitale platforme, hvor ”nogen” har taget overvejelserne om fagdidaktik på sig, og hvor læreren mere eller mindre reflekteret bruger de givne undervisningsforløb.

Der er altid brug for, at en dansklærer gør sig fagdidaktiske overvejelser i forhold til den konkrete undervisning. Derfor er bogen her en hjælp til alle lærerstuderende og nye og gamle lærere.

Bogen er, som der står på bagsiden, en ”letlæst indføring i fagdidaktik i dansk”. Man kunne have ønsket sig, at der var flere illustrationer, der konkret kunne vise, hvad teksten forklarer. Der er ganske få grafiske modeller, og de bidrager i høj grad til forståelsen af fagdidaktikkens særlige stof, indhold og metoder.

Lars Stubbe Arndal skriver selv i i forordet, at han tilslutter sig ”de pædagogiske og didaktiske teoretikere, der argumenterer for, at det er vigtigt at skabe plads til at være selvforglemmende optaget af stoffet i sig selv (Biesta, Gruscha, Tanggaard, Rosa)”. Så ved man, hvilket bagtæppe der er for bogens indhold. Tak for det.

P.S. Titlen ”Min første fagdidaktik i dansk” er en anelse uforståelig. Kan man forestille sig, at det er en serie, hvor nummer to vil hedde ”Mere om fagdidaktik i dansk”? Nej, vel. Fagdidaktik i dansk er ikke et seriebogs-hit.