Trivsel

"Jeg tillægger det stor værdi, at skolerne bliver tilbudt nogle redskaber, som gør, at de kan håndtere udfordringerne i hverdagen, og at eleverne føler sig styrket. Evalueringen fortæller mig, at der er et behov ude i skolerne", siger professor Ane Qvortrup efter evaluering af programmet på de første skoler.

A.P. Møller-millioner til trivselsprogram i 14 kommuner

Publiceret

A.P. Møller Fonden har netop doneret 13 mio. kr. til implementering af trivselsprogrammet Indre styrke fra organisationen Human Practice Foundation trivselsprogrammer på  30 danske folkeskoler over de næste 4 år, fortæller programleder Lene Wang Kristensen.

SDU med professor Ane Qvortrup i spidsen er tilknyttet og har evalueret de første forløb.

Indrestyrke.org