Politiet har fokus på overgreb mod børn

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I Grønland er antallet af anmeldelser af blufærdighedskrænkelser fordoblet fra 115 i 2015 til 230 i 2019. I samme periode er antallet af anmeldelser af kønsligt forhold til et barn under 15 år steget fra 31 til 83, og anmeldelse af voldtægt generelt er steget fra 134 til 207. Det har ikke været muligt at finde direkte sammenlignelige tal for Danmark, men ifølge en Vive-rapport fra 2016 har én procent af 7-18-årige danske børn været udsat for seksuelle overgreb.

Grønlands Politi har i disse år fokus på indsatsen mod seksuelle overgreb mod børn og unge. I 2019-årsrapporten skriver Grønlands Politi, at der er et meget højt mørketal - et stort antal overgreb, der aldrig anmeldes til politiet eller til andre myndigheder. Men fremover vil politiet se, om det særlige fokus på området vil give sig udslag i statistikken:

»Overgreb mod børn og unge begås typisk i form af voldtægt, blufærdighedskrænkelse og kønsligt forhold til et barn. På alle områder ses der en stigning i antallet af anmeldelser i forhold til årene før. Denne stigning ser politiet ikke som noget ubetinget negativt, idet der ikke umiddelbart er indikationer for, at der begås flere overgreb samlet set. Det vil sige, at flere overgreb nu kommer til politiets kendskab«.

Tallene over seksuelle overgreb mod børn under 15 år bliver opgjort på byniveau i Grøland. I sin årsrapport skriver politiet videre, at »det er tankevækkende, at der er meget stor forskel i antallet af anmeldelser mellem byerne - også når man tager indbyggertallet i betragtning«.