Det letter skolegangen, når store elever kan hjælpe de mindste, sådan som det er ved rullende skolestart.
Det letter skolegangen, når store elever kan hjælpe de mindste, sådan som det er ved rullende skolestart.

Nordals har succes med rullende skolestart

Færre skoleudsættelser, bedre trivsel og flere faglige succesoplevelser. Det er de gode konsekvenser af rullende skolestart på to skoler på Nordals, viser en evaluering. Men der er også udfordringer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I stedet for at alle børn i en årgang starter i skole efter sommerferien, er skolestarten på Nordals Skolen og Nørreskov-Skolen på Nordals fordelt på tre mulige tidspunkter: 1. marts, 1. august og 1. november. Samtidig er der indført aldersintegreret undervisning i 0.-2. årgang, hvilket betyder, at eleverne undervises i stamhold, som er på tværs af årgange. Først i 3. klasse inddeles eleverne i klasser. Efter to år viser en evaluering, at modellen med rullende skolestart og aldersintegreret undervisning langt hen ad vejen er en succes.

Børnehaveklasseleder på Nordals Skolen Cathrine Møller Petersen er meget glad for, at skolen efter evalueringen har valgt at fortsætte med den rullende skolestart. 

"Det betyder meget, at det ikke tager så lang tid at få børnene til at falde til. Når man får en hel klasse ind, så er der ingen børn at spejle sig i. Børn lærer hurtigst af andre børn. De kan se, hvor de andre stiller tasken. De kan fortælle, hvor toilettet er. Man sparer noget tid ved at de store børn guider dem", siger hun. 

På skolen har alle elever en 'bobleven', som er en af de ældste som tager sig en ny elev. 

"Det betyder meget, at man har en, der er ansvarlig. Og de store børn synes det er fedt, at have det ansvar", siger Cathrine Møller Petersen. 

Bedre trivsel og større fagligt udbytte

Cathrine Møller Petersen er ikke den eneste, som er meget glad for den rullende skolestart. I evalueringen har man har spurgt elever, forældre, personale, ledelse og bestyrelser samt børnehavepersonale, og svarene viser blandt andet, at nye elever hurtigere integreres på skolen og falder til. Den generelle oplevelse er, at flere børn trives bedre sammenlignet med tidligere. Både personale og forældre oplever desuden, at aldersintegreret undervisning bidrager positivt til børnenes faglige udbytte. Dertil kommer, at der er sket et stort fald i antallet af skoleudsættelser på både Nordals Skolen og Nørreskov-Skolen, ligesom særligt sidstnævnte skole oplever en større tilstrømning af elever både fra distriktet, men også fra andre distrikter.

Når eleverne begynder i skole kommer de på stamhold med cirka 28 elever. I dansk, matematik, engelsk og tysk kommer eleverne ud på faghold efter niveau. I 3. klasse bliver eleverne delt op på alderssvarende klassetrin. 

"Den nye model har vist sig at indfri de forventninger, vi havde, da vi indførte den på de to folkeskoler på Nordals for to år siden. Forventningen var, at vi i endnu højere grad kunne møde børnene lige præcis der, hvor de er i deres udvikling, og at det ville give dem lyst til og mod på at lade sig udfordre og lære mere. Samtidig var målet, at nedbringe antallet af skoleudsættelser. Det er vi også lykkedes med, og det glæder mig meget, at begge skoler ønsker at fortsætte det gode arbejde", lyder det fra formand for Børne- og Uddannelsesudvalget i Sønderborg Claus Klaris. 

Overgangen til 3. klasse udfordrer

Men det er ikke kun positive tilbagemeldinger. Evalueringen viser også, at der på begge skoler i 3. årgang er en stor spredning i elevernes faglige niveau, og at der er behov for at fokusere mere på en god overgang fra 2. til 3. klasse.

Det håber Cathrine Møller Petersen bliver bedre, når corona i højere grad slipper sit tag om skoledagen. Hun håber, at skolerne holder fast i rullende skolestart og den aldersintegrerede undervisning i 0. -2. klasse. Det kræver et godt og tæt samarbejde, og det er der på Nordals Skolen, siger hun. 

"Min leder griner lidt af mig, fordi jeg har sagt, at når de voksne trives, så trives børnene også. Men alfa og omega er, at de voksne trives, for det smitter af, og det er det samme med læringen. Og trives - det gør vi i hvert fald her". 

Powered by Labrador CMS