Anmeldelse

e-Bug

Klik for at skrive manchettekst.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I en tid hvor influenza A raser og ligeså diskussionen om, hvordan vi kan forebygge og behandle sygdomme, bliver undervisningsmaterialet "e-Bug" særlig aktuelt og vedkommende - også for grundskolens elever. Materialet er udgivet af Statens Serum Institut, og det består af to hæfter, der er tilpasset natur/teknik-undervisningen på mellemtrinnet og biologi på udskolingstrinnet.

Fakta:

Titel: e-Bug

Type: Bog

Forlag: Statens Serum Institut

Det, der umiddelbart springer i øjnene, er det væld af informationer i form af billeder, informationsbokse og tekst, der er proppet ind på hver enkelt side. Dette er nok materialets svage punkt, da det kan gøre det uoverskueligt overhovedet at starte. Hæftet er opbygget som en kombination af lærervejledning (baggrundsviden, læseplan, lærersvarark, instruktioner) og elevark (udleveringsark og arbejdsark).   

Hensigten med at samle alt i et hæfte er sandsynligvis, at man ønsker at mindske den mængde, underviseren skal sætte sig ind i, og at man kan nøjes med et enkelt hæfte, man herefter kan kopiere fra. På indholdssiden er materialet inddelt i fire overordnede emner: Mikroorganismer, spredning af infektion, forebyggelse af infektion og behandling af infektion. Ud over en nødvendig introduktion til mikroorganismer kan hvert afsnit bruges som selvstændigt forløb. Når man først har sat sig ind i materialet, er der mange glimrende beskrivelser, figurer og øvelser, som undertegnede selv har anvendt dele af i blandt andet biologi- og hjemkundskabsundervisning.