I går arbejdede over 140 skoler og andre institutioner med billedkunst. På Lykke Andersens skole blev der arbejdet med fisk
I går arbejdede over 140 skoler og andre institutioner med billedkunst. På Lykke Andersens skole blev der arbejdet med fisk

Billedkunstens Dag breder sig til de andre nordiske lande

I går fejrede skoler over hele landet Billedkunstens dag. Til næste år kommer skoler i de øvrige nordiske lande med. En bevilling fra A. P. Møller Fonden har nemlig gjort det muligt at etablere nordisk samarbejde om billedkunst. Billedkunstlærerformanden håber, at billedkunstdagen bliver lige så udbredt som motionsdagen

Publiceret Senest opdateret

Siden 2015 har Billedkunstens Dag sat kulør på skoler, biblioteker og andre institutioner, og flere end 15.000 børn deltager nu i begivenheden, som løber af stablen onsdag i uge 11 hvert år.

"Billedkunstens dag er en dag, som markerer, hvad faget og eleverne kan på kort tid og i længerevarende projekter. På Billedkunstens dag skaber vi værker i fællesskab, og eleverne får erfaringer med, at deres bidrag også har en værdi i forhold til det samlede billede eller den fælles udstilling", fortæller formand for Danmarks Billedkunstlærere Lykke Andersen.

Fra næste år bliver begivenheden en nordisk dag, for en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal har gjort det muligt at etablere et udvidet nordisk samarbejde om begivenheden.

Billedkunstområdet kæmper nemlig med nogle af de samme udfordringer i hele Norden, og Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Danmarks Billedkunstlærere, som står bag dagen, mener, at der er behov for en mere målrettet indsats på billedkunstområdet.

Derfor skal projektet ”Billedkunstens Dag i Norden” skabe et afsæt for at samle det visuelle område og give det volumen og synlighed i Norden. Konkret samler projektet et nordisk netværk på tværs af undervisnings- og kulturinstitutioner, som skal gøre Billedkunstens Dag til en fælles tilbagevendende begivenhed i Norden og skabe et nordisk mødested.

"Billedkunst er vigtig, fordi vi bruger andre sider af vores hoved og krop. Skærmen bliver sat på pause. Vi så gerne, at Billedkunstens Dag bliver en lige så fast forankret dag som motionsdagen", fortæller Lykke Andersen.

I løbet af projektperioden vil der blandt andet blive udviklet fælles inspirationsmateriale til Billedkunstens Dag og etableret visuelle venskabsgrupper på tværs af landene. Ud over de mange deltagende børn og unge vil den faglige udveksling være til glæde og inspiration for et stort antal undervisere.

Powered by Labrador CMS