Bachelorprojekt

Er de bedst uddannede lærere fra provinsen?

I hvert fald var det tre nyuddannede lærere fra Bornholm, Skive og Vordingborg, der fredag modtog priser for deres bachelorprojekter. Uddannelsesminister Morten Østergaard talte ved prisuddelingen og lykønskede vinderne, som er udvalgt af en uafhængig komite af forskere og skolefolk.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var kvinder fra tre små uddannelsessteder, der blev hædret:

Benedikte Rathmann Hansen fra Læreruddannelsen på Bornholm fik førsteprisen for projektet "Effektberegning som evalueringsmetode i håndarbejde". Ud over en check på 10.000 kroner modtog hun også et gavekort på 600 kroner fra forlaget Gyldendal, et weekendophold for to og en Kähler-kande.

Riina Christensen fra Læreruddannelsen i Skive og Nille Schertiger fra Læreruddannelsen i Vordingborg modtog begge en pris på 5000 kroner, et Gyldendal-gavekort og en Kähler-kande.

Riina Christensen fik prisen for projektet "Liv på spil - Om udvikling af inkluderende fællesskaber for de tosprogede i folkeskolen, "og Nille Schertiger fik prisen for projektet "Cooperative Learning i et undervisningsdifferentieringsperspektiv."

"Det har været en fornøjelse at læse de mange virkelig gode bachelorprojekter", siger professor Per Fibæk Laursen fra Aarhus Universitet. Han har siddet i priskomiteen sammen med skolechef Huno Jensen fra Silkeborg Kommune, som helt enig i vurderingen.

"De nominerede projekter har alle et højt niveau, og de tre, vi har udvalgt, har et klart afgrænset fokus, hvor man behandler et tema, som er væsentligt for den professionelle lærer. Problemstillingerne har på én gang aktuel relevans og perspektiv for fremtiden. Jeg ville med største fornøjelse ansætte lærere med det engagement og de kompetencer," siger Huno Jensen.

Ligefrem originalt

Om Benedikte Rathmanns projekt skriver priskomiteen: »Hvordan kan læreren vurdere elevernes udbytte af undervisningen, spørger Benedikte Rathmann Hansen i sit projekt, hvor hun demonstrerer flot kendskab til international forskningslitteratur. Projektet har en fin kombination af generelle, teoretiske og metodiske overvejelser og detaljerede analyser af enkelte elevers udbytte af et undervisningsforløb i et praktisk-musisk fag. Et fagligt meget avanceret arbejde med metoder, man normalt ikke forventer på dette niveau. Projektet er veldisponeret og velformuleret. Det er ikke bare selvstændigt, men ligefrem originalt.«

Konkrete, mulige løsningsforslag

Om Riina Christensens arbejde hedder det: »I sit projekt om integration af tosprogede elever i folkeskolen kombinerer Riina Anna Christensen praksisnære detailstudier med relevante teoretiske perspektiver. Konkrete, mulige løsningsforslag præsenteres med en høj grad af indlevelse i elevernes perspektiv. Projektet er godt disponeret, og analyser og synspunkter formidles med nærvær, nerve og engagement.«

Velvalgte analyseredskaber

Om Nille Schertigers projekt skriver komiteen: »I et veldisponeret projekt om undervisningsdifferentiering og Cooperative Learning føjes forskellige elementer sammen til en flot helhed. Konkrete erfaringer fra et undervisningsforløb og præcise iagttagelser fra et detaljeret observationsstudie diskuteres ubesværet med velvalgte teoretiske analyseredskaber. Man kan mærke Nille Schertiger som en engageret lærer, der forholder sig principielt og konkret til sin kommende praksis.«

Også hæder til diplomprojekter

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini uddelte priser til tre lærere for deres diplomprojekter.  Mette Christensen fra Professionshøjskolen Sjælland fik 10.000 kroner for projektet "Faglig læsning i matematikfaget" Christina Staalgaard fra Professionshøjskolen UCC fik 5.000 kroner for projektet "Langsomme læsere", og Peder Poulsen fra Professionshøjskolen Via modtog 5.000 kroner for "Mestring af kommunikative vanskeligheder" af Peder Poulsen.

Forskere og skolefolk vurderer

Komiteen, som har udvalgt tre bachelorprojekter, er ulønnet. Den består af lektor Martin Bayer, institutbestyrer ved Institut for Kultur og Identitet ved Roskilde Universitet, lærer og pædagogisk adm. konsulent Ulla Dall, Svendborg Kommune, uddannelseskoordinator Susanne Eskildsen, Professionshøjskolen Lillebælt, skolechef Huno Jensen, Silkeborg Kommune, professor Per Fibæk Laursen, Center for Grundskoleforskning, Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet, chefkonsulent Hanna Mølgaard, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole ved Professionshøjskolen Via. For bordenden har siddet denne teksts forfatter: lærer og journalist Thorkild Thejsen.

Prisudelingen er arrangeret af Lærerprofession.dk, som er oprettet af fagbladet Folkeskolen og professionshøjskolerne, og uddelingen skete ved et arrangement i Kompagnisalen hos Lærerstandens Brandforsikring i København. Der er meningen, at der skal uddeles priser hvert år.

   

Powered by Labrador CMS