Anmeldelse

Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme

Hvad forestiller du dig!?

Det er stort set umuligt at forestille sig, hvad andre forestiller sig - og det bliver værre, når den ene af os har udfordringer inden for autismespektret. Det er måske den funktion, der har størst betydning for at kunne forstå og håndtere en kompleks verden, så denne bog er måske den mest grundlæggende i forhold til at forstå børn og unge med autisme.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De fleste af os har ingen udfordringer med at forestille os noget – vi overvejer faktisk ikke, hvor kompleks en øvelse det er at diskutere med familien om, hvordan sommeren skal planlægges, hvilket tøj der vil passe til en tur i snevejret, eller hvordan vi skal komme i skole. Men forestillingsevnen er kompleks. Der er så mange neurologiske funktioner i spil, at der skal få benspænd til, før det pludselig er svært at forestille sig. Der skal input og erfaringer af mange slags til, for at man kan danne et fremtidigt billede af en aktivitet. Og på baggrund af dette skal der skabes en meningsfuld forestilling omkring en handling.

Fakta:

Titel: Forestillingsevnen hos børn og unge med autisme

Forfatter: Anne Vibeke Fleischer, Käte From

Pris: 260

Sider: 164

Forlag: Dansk Psykologisk Forlag

Den øvelse kan være voldsomt udfordrende hos børn og unge i autismespektret. Men faktisk for mange andre også. Når man læser sig ind i forklaringerne og eksemplerne, sidder man og nikker og kommer i tanke om både egne og andres udfordringer, der kunne ligne de beskrevne.

From og Fleischer har skrevet en genial bog, der kommer rundt om forklaringsmodeller inden for det neurologiske og neuropsykologiske, der kan pege på, hvad der er på spil i hjernens meget komplekse netværk. De underbygger med mange og meget malende cases. Og de byder også ind med handlemuligheder, der er velbegrundede og lige til at gå til.

De første kapitler er fremragende redegørelser for dels autisme, dels forestillingsevne neurologisk set. Så gode, at denne bog bliver min nye grundbog på området. Dernæst gås i dybden med temaer som tænkestil, sproget, problemløsning og selvopfattelse - funktioner, der alle kommer i bekneb ved en manglende forestillingsevne.

Bogen tager tydeligt afsæt i nyeste viden om både neurologi og autisme, herunder omgivelser og kontekstens betydning, og advokerer for et meget nuanceret blik på autisme.

Jeg blev meget opløftet, da jeg læste bogen. Jeg sendte link ud til alle mine kontakter i fagfeltet og ud til alle de familier i netværket, hvor autisme er en del af dagligdagen. Denne bog kan læses og forstås af alle.