Skolerne skal gøre sig klart, at de vil opleve fejl og uhensigtsmæssigheder ved en lang række funktioner i Aula, hvis de tager systemet i brug efter efterårsferien, oplyser skolechef Søren Thorborg i en mail til Køges skoleledere.

Køge Kommune anbefaler sine skoler at udskyde Aula til nytår

Skolernes nye kommunikationsplatform, Aula, skal efter planen tages i brug i uge 43. Køge Kommune anbefaler nu på grund af bekymringer for datasikkerhed og manglende funktionalitet at skolerne udsætter til nytår. Flere andre kommuner har ifølge Køge Kommune taget samme beslutning. Udviklingen af systemet forløber planmæssigt, siger Kombit.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter planen skulle Aula været implementeret i sommeren 2017. Først blev det af kommunernes udbudsfællesskab Kombit udskudt til sommeren 2018, så sommeren 2019 og senest til efterårsferien.

Køge Kommune har nu taget beslutningen om, at udrulningen af Skoleintras afløser i den midtsjællandske kommune bør vente endnu en postgang.

Aula udsat for tredje gang - tages først i brug til efterårsferien

Det er på grund af frygt for datasikkerheden og bøvl med en række funktioner, at skolerne nu anbefales at udskyde ibrugtagningen af Aula til nytår. Det oplyser skolechef Søren Thorborg i en email kommunens skoleledere, som folkeskolen.dk er kommet i besiddelse af.

Tror ikke på tidsplanen

Meningen med udsættelsen fra sommerferien til efterårsferien var, at erfaringer fra en række pilotskoler skulle føre til forbedringer af systemet, inden den nationale udrulning.

I Køge Kommune føler man sig dog ikke overbevist om, at "grundlæggende spørgsmål i forhold til en god implementering" når at blive tilstrækkeligt forbedret inden uge 43 til, at Aula bør tages i brug efter efterårsferien, fremgår det af emailen:

"Det handler blandt andet om, at der i Aula, som det ser ud nu, er meget indviklede arbejdsgange, når 'sikre filer' skal gemmes, ligesom der er et helt uløst problem omkring adgang til Aula for personale på de opholdssteder og specialtilbud, hvor de allersvageste af vores elever bor. Det samme gælder brugen af Aula for flygtninge og andre udenlandske statsborgere uden dansk CPR-nummer", står der i emailen.

Flere kommuner har udsat Aula

I emailen understreges det, at det er skolernes eget valg, i hvilket omfang de vil benytte Aula resten af 2019. Forvaltningen anbefaler dog en udsættelse. Det understreges, at "flere andre kommuner har taget lignende beslutninger".

Lærer om Aula: Der er brugervenligheden til forskel

"Skolerne skal gøre sig klart, at de - primært på det skoleadministrative område - vil opleve fejl og uhensigtsmæssigheder i forbindelse med skemaintegration og skemavisning, overblik over fraværende, vikarer og dagens aktiviteter, overblik og booking af skolens lokaler og ressourcer, brug af personlig Nem-ID for alle ansatte samt flere andre problemer. De problemer, vi ser omkring 'sikre filer', kan der tages højde for ved en omhyggelig - men lidt besværlig - arbejdsgang", står der i mailen.

Lærerkreds: En fornuftig beslutning

I den lokale lærerforening kalder formand Pernille Nørgaard det "en klog beslutning" at anbefale skolerne at udsætte ibrugtagningen af Aula.

"Det har givet anledning til megen bekymring her med godt en måned til Uge 43, om systemet ville nå at blive klar. Det er en fornuftig beslutning, der kun kan vække glæde ude på skolerne", siger hun.

"Forvaltningen har ikke kunne blive betrygget på diverse møder om, at der inden efterårsferien vil kunne blive rettet op på de fejl og mangler, der er i systemet. Det er også en bekymring, vi hører fra lærerne, så det er fint, at det pres nu lettes fra deres skuldre".

Bekymringerne, der er meldt ind til kredsen har gået på alt lige fra, hvordan man sikrer datasikkerheden omkring personfølsomme oplysninger til et vikarsystem, der langt fra er så brugervenligt som det i SkoleIntra, fortæller Pernille Nørgaard.

Kombit: Udviklingen forløber planmæssigt

Kombit har tidligere oplyst til folkeskolen.dk, at kontrakten med leverandøren af SkoleIntra, Itslearning, løber året ud.

Udbudsfællesskabet har i dag skrevet ud i et brev ud til alle landets Børn- og Ungedirektører, at den udvidede pilotfase, der belv sat i gang efter sommerferien, forløber planmæssigt, og at Kombit er blevet gjort bekendt med Køge Kommunes beslutning.

"Køges beslutning skyldes en række bekymringer omkring Aula, som vi i morgen vil adressere i en statusopdatering til Aula-projektledere. Fra Aula-projektet vil vi pointere, at der ikke er noget i forhold til Køges bekymringer, som ikke allerede er adresseret i Aula-projektet, og som der dermed bliver taget hånd om", står der i brevet.

"Fra Aula-projektet har vi i den forbindelse gjort Køge Kommune opmærksom på de uhensigtsmæssigheder, en senere implementering vil afstedkomme for dem lokalt - både hvad angår implementering, datamigrering og økonomi".

SkoleIntras afløser tager form

Kombit understreger i brevet, som er underskrevet af markedsdirektør Poul Ditlev Christiansen, at man har forståelse for, at der kan være lokale hensyn, der kan betyde, at der er behov for fleksibilitet i implementeringen. Men udviklingen af Aula følger planen, står der videre.

"Den version, der tages i brug efter efterårsferien, indeholder den funktionalitet, der gør, at skolerne kan skifte fra SkoleIntra. Aula-projektet har fra starten - sammen med de mange involverede brugere - fokuseret på de basale funktioner, der skal til for at understøtte skole-hjemsamarbejdet".

"Det bliver den løsning, der kommer i uge 43, og som derefter vil blive videreudviklet løbende i tråd med brugernes behov. Det er helt forventeligt, at når man udruller et it-system, som Aula, til over 2 mio. unikke brugere, så vil der komme bump på vejen, da systemet skal favne alle brugerne. Der arbejdes stadigvæk på at få den sidste funktionalitet på plads".