Inspirationsseminar for musiklærere: ideer fra England til brug på mellemtrinnet og som prøvevalgfag i 9.klasse

”Musikfaget i folkeskolen spiller pianissimo”. ”Der er mangel på folkeskolelærere med linjefag i musik”. Dette er blot to af de overskrifter, der på det seneste har præget debatten omkring musikfagets status i folkeskolen generelt. Med et kig til England vil oplægsholder Helle Munksgaard Petersen give nogle bud på, hvordan musikken kan komme til at spille ”fortissimo” i Danmark, for det kan lade sig gøre. Oplægget vil komme omkring: • Det engelske undervisningssystem fra folkeskolen til gymnasiet med fokus på forskelle fra Danmark, også omkring læreruddannelsen. • Musik på obligatorisk niveau i England fra 1.-7.klasse. • Overførsel af engelsk undervisningsform til tre 3.-4.klasser i Varde Kommune. • Musik som valgfag med eksamen i 8.-9. klasse i England: eksempler på elevernes solo- og sammenspil, kompositioner i Sibelius og Cubase, samt skriftlig analyse-og lytte eksamen. • Musik som valgfag i gymnasiet i England: eksempler på solospil, komposition i Sibelius samt analyse- og lytteeksamen. • Hvordan opbygger man en succesfuld ’Musikafdeling’ og et ’Musikmiljø’ på en skole? • Oplysninger om Valgfagsforsøgsprøven i musik i 9. klasse i Danmark samt eksempler på en årsplan. PDF flyer findes her med oplysninger om oplægsholder Helle også: http://www.vardemusikskole.dk/log/userfiles/2011101312297/seminar-april-20181.pdf Tid og sted: Torsdag d. 19. april kl. 10.00 – 16.00 på Musik & Billedskolen, Stålværket, Vestervold 11, 6800 Varde. Pris og tilmelding: Spørgsmål og tilmelding sker til vkm@varde.dk senest d. 13. april kl. 12. Angiv venligst navn, tlf. og evt. arbejdsområde/skoletrin. Pris: kr. 125,- inkl. forplejning. Betales ved tilmelding på Mobilepay 22659531 (Hanne Grønlund)

Start dato: 19. april 2018
Hjemmeside: http://www.facebook.com/events/173635766693919/
Pris: 125 kr inkl. forplejning

Oprettet: 5. marts 2018