Generalforsamling Sønderborg Lærerkreds

Generalforsamling Sønderborg Lærerkreds

Sønderborg Lærerkreds indkalder til Generalforsamling onsdag den 11. marts 2020 kl. 17.30 på Humlehøj-Skolen. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Indkomne forslag 4. Regnskab 5. Fastsættelse af evt. ydelser til styrelsesmedlemmer 6. Budget og fastlæggelse af kontingent 7. Valg jfr. § 8 8. Eventuelt Forslag, der ønskes sat på dagsordenen, skal foreligge skriftligt hos kredsformand Annette van Buren, anbu@dlf.org senest søndag d. 1. marts 2020. Kredsen er vært ved et traktement bestående af smørrebrødssnitter, øl og vand, hvorfor tilmelding til din TR er nødvendigt inden torsdag den 27. februar 2020. Medlemmer af Kreds 91, som ikke er ansat på en folkeskole i Sønderborg Kommune, kan tilmelde sig direkte til 091@dlf.org senest torsdag den 27. februar 2020.

Start dato: 11. marts 2020
Hjemmeside:
Pris:

Oprettet: 31. januar 2020