Generalforsamling kreds 145

Der indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds d.8. marts kl. 17.30 i det Ottekantede Forsamlingshus i Øster Jølby. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag, som ønskes på dagsorden skal foreligge skrifteligt hos formanden senest d.22.2.22. Tilmelding sker via TR eller direkte til kredsen på mail 145@dlf.org senest d.3.3.22

Start dato: 8. marts 2022
Hjemmeside: http://145@dlf.org
Pris:

Oprettet: 4. januar 2022