Generalforsamling 2019

Randers Lærerforening indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 21. marts kl. 17.30 2019 på Tradium, Vester Alle 26, Randers. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, samt økonomisk ramme til aflønning af ansat personale 7. Budget for det følgende kalenderår og kredskontingent for det nærmest følgende skoleår 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være foredrag om "Verdens bedste lærere/verdens bedste danske skole" ved Casper Rongsted, Kasper Myding & Rasmus Schiellerup. Forslag til generalforsamlingen skal være kredsformanden skriftligt i hænde senest den 7. marts 2019. Tilmelding til din TR (hvis du har en sådan), ellers til kredskontoret senest den 11. marts 2019. Vel mødt Kredsstyrelsen

Start dato: 21. marts 2019
Hjemmeside: http://www.dlfranders.dk
Pris:

Oprettet: 16. januar 2019