Jeg synes jo, at det hører med til det at være undervisningsparat, at man sidder foran computeren, har tøj på og at kameraet er tændt, siger formand for Skole og Forældre Rasmus Edelberg.

Forældrene spiller en rolle for opførslen i det virtuelle klasserum

Onlineundervisningen kan kun fungere optimalt, hvis forældrene også bidrager til det trygge læringsrum, men forældrene savner en manual fra skolerne, påpeger forældreorganisationen Skole og Forældre.

Publiceret

VIRTUELT LÆSERMØDEBLIVER DU MOBBET AF DINE ELEVER IFJERNUNDERVISNINGEN?

Lærer Sarah Lindemann Thøgersen har droppet idrætsøvelser påskærmen efter krænkende oplevelser med elever i det virtuelle rum.Digital chikane kan være nedbrydende for lærere og skal tagesalvorligt, siger mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen. Det har dumåske læst om i fagbladet Folkeskolen.

Nu får du mulighed for at stille spørgsmål til både læreren ogforskeren på Folkeskolens virtuelle læsermødeden 4. maj klokken 16 til cirka 17.30 på Teams. Her vil vi sammenblive klogere på, hvordan man kan undgå virtuel lærermobning, oghvad man skal gøre, når skaden er sket.

Du kan tilmelde dig det virtuelle læsermøde ved at sende en mailtil folkeskolen@folkeskolen.dk senestden 3. maj. Skriv læsermøde i emnefeltet, så vil vi sende dig etlink til arrangementet. Samtidig deltager du også i konkurrencen omet par gode flasker vin.

Folkeskolens journalist Maria Becher Trier er vært vedarrangementet.

Danmarks Lærerforenings bud påretningslinjer

Skriftlig aftale med forældre og elev, hvor følgende skalsikres: 

Forældre indestår for, at elevens deltagelse i undervisningen erseriøs:

-          Elevener klar, når undervisningen starter.

-          Alunødig støj fjernes fra lokalet, så det ikke forstyrrerundervisningen (ingen tændte TV, radio, YouTube mm.)

-          Itilfælde af tekniske problemer skal forældrene kontakte f.eks.skoleleder, afdelingsleder, it-vejleder eller anden på skolen, såundervisning ikke forstyrres.

-          Der måikke ske lyd- eller billedoptagelser fra undervisningen.

-          Der måikke være andre til stede end eleven, når eleven følgerundervisningen.

-          Er der -mod forventning og rent undtagelsesvis andre til stede - skallæreren informeres, når vedkommende træder ind i rummet.

-          Det erkun eleven, der kan/må "række hånden" op og stillespørgsmål. 

Kilde: Danmarks Lærerforening

Strandby Skoles retningslinjer vedr. onlineundervisning

-          Det eren forældrevurdering, om en elev kan deltage i onlineundervisning,eller om eleven er syg. Forældre aftaler med underviser.

-          Hvis deter aftalt, at man deltager virtuelt, registreres der fravær, hvisikke man møder online.

-          Elevenskal være stået op, påklædt og have spist inden onlineundervisning.

-          Det erikke tilladt at filme eller optage hverken undervisere ellerklassekammerater.

-         Undervisning må kun optages, når dette er tydeligt aftalt påforhånd.

-         Undervisningen er et fortroligt rum elever og lærer skaber sammen.Derfor følges den virtuelle undervisning af eleverne i et egnetprivat lokale eller via eget headset. 

Kilder: Mette Risager og Mogens Brag, afdelingsledere,Strandby Skole

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En lærer, som bliver filmet under idrætsundervisningen og delt på sociale medier. En lærer, som får uindbudte gæster i det virtuelle klasserum, en lærer hvis franskundervisning bliver overdøvet af lyde fra en pornofilm, og en lærer, som bliver udsat for grove, sjofle bemærkninger af en elev, som kan forblive anonym bag skærmen.

Det er nogle af de eksempler på digital chikane, som fagbladet Folkeskolen har afdækket i den senere tid. I følge erhvervspsykolog og mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen, Syddansk Universitet, har ikke blot skolerne et stort ansvar for at håndtere digital chikane. Også forældrene spiller en vigtig rolle.

Heri er forældreorganisationen Skole og Forældre helt enig.

"Etik og teknologiforståelse er meget vigtigt at arbejde med i folkeskolen, så lærerne bliver klædt på til at styrke god digital opførsel. I det arbejde er det meget vigtigt, at skolerne inddrager forældrene, og det er lige så vigtigt, at vi forældre påtager os at sætte os ind i det", siger formanden for organisationen Rasmus Edelberg.

Skole og Forældre repræsenterer cirka 90 procent af landets skolebestyrelser, og vil gerne være med til at håndtere de uforudsete problemer med digital chikane af lærere, der er opstået med fjernundervisningen.

"Det er ikke anderledes end i den analoge verden. Hvis elever forstyrrer undervisningen eller chikanerer læreren, er det helt afgørende, at skole og forældre samarbejder om at bakke op om en tryg undervisningssituation for både lærer og elever", siger Rasmus Edelberg, som selv har to børn i folkeskolen i henholdsvis 5. og 7. klasse.

Eva Gemzøe Mikkelsen, som forsker i mobning og chikane på arbejdspladser, mener, at forældre kan gøre meget for at understøtte den nødvendige respekt for læreren.

"Når lærer og elever sidder hver for sig og kun mødes i det digitale undervisningsrum, er det ekstra vigtigt, at forældrene taler med deres børn om, hvordan de understøtter et konstruktivt læringsrum, for eksempel at det kan påvirke læreren og klassekammeraterne, hvis de virker uengagerede eller decideret modarbejder undervisningen. At man ligger og halvsover under dynen eller sidder i underbukser og bar overkrop eller konstant har sit kamera slukket under fjernundervisning signalerer manglende engagement, og kan også være med til at underminere respekten for læreren", siger Eva Gemzøe Mikkelsen.  

Rasmus Edelberg medgiver, at eleverne skal sidde pænt og være klædt på under fjernundervisningen, men derudover savner han nogle retningslinjer fra skolerne.

Brug for tydelig forvetningsafklaring

"Hvad vil det sige at være undervisningsparat under fjernundervisningen? Det er ret vigtigt, at forældre får en tydelig forventningsafklaring fra skolen, for det kan være ret svært at vurdere. Man kunne lave 10 punkter til forældrene", siger Rasmus Edelberg.

Selv om det er en normal del af forældrenes opgave at sikre, at deres barn er undervisningsparat, så er der tale om nye vilkår i den virtuelle skole, mener han:

"Jeg synes jo, at det hører med til det at være undervisningsparat, at man sidder foran computeren, har tøj på og at kameraet er tændt. Men alle kommer jo ind i børnenes værelser med kamera, og da er nogle forældre måske mere optaget af, om sengen er redt, og om der er ryddet op".

Hvad mener du om de eksempler på elevers chikane af deres lærere?

"Det afhænger af situationen. Er det små eller større børn, der har lavet det? Foregår det over tid, eller er det enkeltstående?  Episoderne skal belyses ret grundigt, for det digitale rum mellem elev og lærer er meget nyt, og vil fylde mere i undervisningen fremover. Nu har vi mulighed for at tage ved lære af disse sager og etablere en god praksis, så jeg mener, de skal tages ret alvorligt", siger Rasmus Edelberg.

Skal forældrene informeres og involveres i sådanne sager?

"Det afhænger af sagen. Nogle gange er det nok, at læreren stopper det med det samme - for eksempel episoden med pornolyde - og taler om det i klassen, og så sker det ikke igen. Det kan vel sammenlignes med, når en elev laver pruttelyde i klassen. Det behøver man ikke nødvendigvis informere forældrene om. Men ydmygende videoer og billeder, som bliver delt på sociale medier, er en helt anden og alvorlig sag, da det kan have langvarige konsekvenser for de pågældende lærere. Da skal forældrene inddrages, og skolen skal sætte ind med en indsats omkring god digital opførsel".

Hvordan?

"Jeg ville lægge op til, at skole og forældre samarbejder om at stoppe de konkrete sager, for eksempel med et forældremøde, og jeg ville forvente, at forældrene ville samarbejde og indskærpe over for deres børn, at sådan gør vi ikke.  Skolen skal også sikre, at deres ansatte er klædt på til at forebygge og håndtere denne nye form for risiko. Alle har en interesse i, at undervisningen foregår ordentligt og uden chikane", siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

Der er ikke planer om at lave en manual til forældrene fra centralt hold, oplyser formanden for Skolederforeningen, Claus Hjortdal. Han henviser til, at flere skoler har valgt at lave nogle retningslinjer til deres forældregruppe, og det står alle skoler frit for at gøre dette.

En af de skoler er Strandby Skole i Frederikshavn. Hér har man valgt at udsende fem punkter til forældrene med skolens forventninger til dem. Skrivelsen er lavet i samråd med lærerne, og blev sendt ud til forældrene sidste forår og igen i starten af 2021.

"Det har fungeret godt for os at være præcise på rammer og forventninger. Retningslinjerne er formuleret i forlængelse af de erfaringer, vi gjorde os i starten. De samler op på de løse ender, lærerne oplevede var en udfordring", siger afdelingsleder Mogens Brag, Strandby Skole.