Debat

Klare regler og ligestillet arbejdsmiljø

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den 1. november får vi endelig klare regler for det psykiske arbejdsmiljø. Det sker ved, at vi efter flere års målrettet arbejde langt om længe får en bekendtgørelse om det psykiske arbejdsmiljø i Danmark.

Med bekendtgørelsen bliver psykisk arbejdsmiljø nu ligestillet med det fysiske arbejdsmiljø, og samtidig præciseres arbejdsgivernes ansvar. Bekendtgørelsen slår fast, at det altid er arbejdsgiverens ansvar at tilrettelægge arbejdet sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det er en vigtig præcisering, som har været vigtig for os i vores påvirkning af arbejdet med den nye bekendtgørelse.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at nogle af de arbejdsmiljøproblemer, som blandt andet rammer medlemmerne af Danmarks Lærerforening, er nævnt i bekendtgørelsen. Det drejer sig blandt andet om de problemer, der knytter sig til »Stor arbejdsmængde og tidspres«, »Uklare krav og modstridende krav i arbejdet«, »Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker« og »Arbejdsrelateret vold«, som er de overskrifter, der er i bekendtgørelsen.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Samtidig præciserer bekendtgørelsen, at man på arbejdspladsen har pligt til at forebygge, at problemerne opstår. På folkeskoleområdet betyder det for eksempel, at man i skoleårets planlægning og ved udarbejdelsen af den enkelte lærers opgaveoversigt er forpligtet til for eksempel at forebygge, at der kan opstå så store problemer med arbejdsmængde og tidspres, at det påvirker den enkelte lærers psykiske arbejdsmiljø negativt. Med den nye bekendtgørelse i hånden er vi dermed bedre stillet i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdet med at få det psykiske arbejdsmiljø højere op på den politiske dagsorden og placeret mere centralt i det samlede arbejdsmiljøarbejde har været en lang sej kamp. Vores nye hovedorganisation FH har spillet en central rolle i, at det er lykkedes. Det lover godt for fremtidige fagpolitiske resultater - ikke mindst på arbejdsmiljøområdet.

I Danmarks Lærerforening hilser vi den nye bekendtgørelse velkommen. Vi vil bruge bekendtgørelsen som et vigtigt redskab i vores fortsatte arbejde med at forbedre arbejdsvilkårene for vores medlemmer.

Powered by Labrador CMS