Formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen vil høre menige medlemmers råd, inden hun og de øvrige delegerede fra Herningegnen stemmer ved formandsvalget.
Formand for Herningegnens Lærerforening Helen Sørensen vil høre menige medlemmers råd, inden hun og de øvrige delegerede fra Herningegnen stemmer ved formandsvalget.

Formandsvalg: Herning-delegerede vil høre medlemmernes mening, inden de stemmer

De menige medlemmer skal ikke opleve, at deres mening om en ny formand ikke tæller, mener Herningegnens Lærerforening. Formand Helen Sørensen opfordrer medlemmerne til at komme med input til de delegerede inden kongressen.

Publiceret

SÅDAN FOREGÅRFORMANDSVALGET

Valget af ny formand for DLF finder sted på kongressens andendag, onsdag den 23. september. Det sker efter de sammeretningslinjer som ved tidligere formandsvalg. Havde der kun væretén kandidat, var vedkommende valgt uden afstemning. Men da det stårklart, at der er flere kandidater, bliver der skriftlig afstemning.Hver delegeret har én stemme.

-        Opnår én afkandidaterne over halvdelen af de afgivne stemmer ved førsteafstemning, er vedkommende valgt (blanke stemmer medregnesikke)

-        Opnår ingen kandidatover halvdelen af de afgivne stemmer ved første afstemning (blankestemmer medregnes ikke), foretages ny afstemning

-        Har heller ingen veddenne anden afstemning opnået over halvdelen af de afgivne stemmer(blanke stemmer medregnes ikke), foretages bundet omvalg mellem deto kandidater, der opnåede størst stemmetal ved anden afstemning.Har flere kandidater samme stemmetal, afgøres det ved lodtrækning,hvem der deltager i det bundne omvalg

-        I tilfælde afstemmelighed ved det bundne omvalg foretages ny afstemning. Stårstemmerne lige efter denne afstemning (blanke stemmer medregnesikke), afgøres valget ved lodtrækning mellem de tokandidater. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er vigtigt for os at vise vores medlemmer, at deres mening betyder noget for os".

Sådan forklarer formand for Herningegnens Lærerforening, Helen Sørensen, hvorfor lærerkredsen har bedt tillidsrepræsentanterne i Herning og Ikast-Brande om at indsamle de menige medlemmers meninger om, hvem der skal afløse Anders Bondo Christensen som formand for Danmarks Lærerforening.

"Sådan er vores demokratisyn her i kredsstyrelsen", siger hun.

"Vi er i en ny situation. Det er første gang i 18 år, der er valg til formandsposten, og der er oven i købet fire forskellige at vælge imellem. Valget kommer også ovenpå en dramatisk periode med afstemningen om arbejdstidsaftalen. Medlemmerne skal kunne se, at vi ikke er ligeglade med deres holdninger".

"Vi må for alt i verden ikke komme i en situation, hvor medlemmer føler at det er 'dem og  os'.  Vi i kredsstyrelsen skal have ørerne ude, og selv om det nok ikke er alle vores medlemmer, der kommer til at give os en tilbagemelding, så har de da fået muligheden".

Råd efterlyses

Råd efterlyses

Medlemmer af Herningegnens Lærerforening kan give deres mening til kende overfor deres tillidsrepræsentant eller skrive direkte til kredsen. Svarene skal bruges til at kvalificere kredsstyrelsens beslutning om, hvem kredsens delegerede skal støtte i kampen om formandsposten. Med andre ord bliver det ikke nødvendigvis   sådan, at den person, der får støtte fra flest menige medlemmer også er den, alle  kredsens delegerede vil stemme på.

"Vi har været meget omhyggelige med at formulere os, så det fremgår at det er medlemmernes råd, vi søger", siger Helen Sørensen. "Om vi vil følge det rådene, kan jeg ikke love. Men jeg tror vi kommer til følge det, hvis det er nogenlunde entydigt".

Direkte valg eller ej?

På de sociale medier og i folkeskolen.dk's kommentarfelt er der adskillige menige medlemmer af foreningen, som efterlyser et direkte valg til formandsposten. Helen Sørensen er ikke afvisende over for den model, men mener på den anden side at der er nogle fordele ved den nuværende model.

"Som formand skal man jo kunne lidt mere end sit fadervor, og de delegerede ved måske nogen ting om hvad de forskellige kandidater er gode til, og om det matcher med det, positionen kræver", siger hun.

"Men jeg vil ikke afvise at man på længere sigt kan lave en model med direkte valg. Man kan jo kigge på Københavns Lærerforening, hvor de har direkte valg til formands- og næstformandsposterne og se på deres erfaringer".

Læs mere

Opfordringen fra Herningegnens Lærerforening tilmedlemmerne

Powered by Labrador CMS