København Kommune
0   14

Valg i København: Hvem skal afløse Trojaborg?

Jan Trojaborg går af som formand for Københavns Lærerforening efter 23 år. Fire kandidater stiller nu op til formandskabet.

GENERALFORSAMLING 22. FEBRUAR

Valget til Københavns Lærerforenings ledelse skydes officielt i gang ved en opstillingsgeneralforsamling på UCC Campus Carlsberg den 22. februar, hvor medlemmerne kan stille op til valg til både formandskab, bestyrelse og kongres. Efter generalforsamlingen foregår selve valget i flere etaper, hvor formandsvalget er det første, som skal afgøres. Valghandlingen afvikles digitalt, således at alle medlemmer af KLF får tilsendt en mail med særskilt link til afstemningen. Formandsvalget starter 12. marts. 

Læs mere på klfnet.dk

Tilbage i december meddelte formand for Københavns Lærerforening Jan Trojaborg, at han ikke genopstiller ved forårets valg til formandsposten.

Fire medlemmer af Københavns Lærerforenings (KLF) bestyrelse har foreløbig meldt, at de stiller op til formandskabet. Flere af kandidaterne stiller op til både formands- og næstformandsvalget.

Artiklen fortsætter under banneret

Nuværende næstformand Lars Sørensen er den eneste kandidat, som kun stiller op til formandsposten. Derudover stiller Inge Thomsen, som den eneste, kun op til næstformandsposten. Og de to peger gensidigt på hinanden ved det kommende valg.  De kæmper foreløbig om posterne med Kjell Nilsson og Thomas Roy Larsen, der begge stiller op som både formand og næstformand.  

 

Foto: Berit Jørgensen, klfnet.dk

Thomas Roy Larsen: "Vi skal bede om tilgivelse i stedet for tilladelse"

Thomas Roy Larsen er lærer på Langelinieskolen på Østerbro. Han er frikøbt to dage om ugen til bestyrelsesarbejde i KLF.  Han stiller op til formandsposten, fordi KLF trænger til fornyelse:

"Vi skal have set organisationen igennem fra A til Z. Foreningen trænger til, at der skal ske noget nyt. Det vil jeg give den som formand".

Thomas Roy Larsen har flere mærkesager, men lægger ikke mindst vægt på at få MED-aftalen til at fungere bedre, så de tillidsvalgte på alle skoler kan arbejde under ordnede forhold med ordentlig tid og kompetencer til at repræsentere deres kolleger.

Han peger på, at hans og hans modkandidaters mærkesager er meget de samme i kraft af, at de sidder rundt om det samme bord i KLF's bestyrelse. Men han mener, at han adskiller sig fra de andre, fordi han vil kigge foreningen grundigt igennem:

"Vi skal undersøge, om vi kan være mere effektive. Vi skal udnytte vores arbejdskraft.  Det kan eksempelvis være ved at kigge på vores udvalgsstruktur, fordeling af arbejdet mellem vores sekretariat og de politisk valgte".

Derudover skal foreningen tættere på sine medlemmer, hvis han kommer til roret i KLF.:

"Vi skal være bedre til at informere medlemmerne eksempelvis gennem månedsbreve, hvor vi fortæller medlemmerne hvad vi går og laver, hvilke succeser, vi har. Hvordan vi hjælper nogle, der måske sidder i en svær situation. Vi skal besøge vores medlemmer, tage fat i dem inden de får brug for os. Det er vi alt for dårlige til".  

Thomas Roy Larsen er ikke nervøs, hvis han skal udfylde Jan Trojaborgs sko, som han har gået til i 23 år. Han mener, at Jan Trojaborg har gjort det godt i 23 år, men at der er steder, hvor der er brug for forbedringer.

"Vi kan slå ved med at slå i dynen hos kommunen, men der kommer ikke flere penge ud af det. Det skal derfor skrives ind i referaterne, når lederne ikke vil lytte eller vi ikke bliver inddraget, hvor vi skal. Vi bliver nødt til at udfordre kommunen i forhold til at prioritere i vores opgaver. Vi skal tage den professionelle kasket på og stå ved den og så må vi tage de tæv, der kommer i en periode".

 

Foto: Berit Jørgensen, klfnet.dk


Kjell Nilsson: "Vi skal kunne udøve vores profession i et sundt miljø"

Kjell Nilsson har været bestyrelsesmedlem i KLF gennem to valgperioder, og har siden 2016 været medlem af DLF's hovedstyrelse. Han stiller op til formandskabet i KLF, fordi han tænker skolernes vilkår ind i en større helhed. Han refererer her til FN's verdensmål nummer fire, som handler om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse, og at fremme alles muligheder for læring. 

"Jeg har FN's verdensmål for øje i forhold til hele skolearbejdet. Jeg har den opfattelse, at det er KLF, der i øjeblikket passer på folkeskolen. Vi har alt for dårlige arbejdsforhold, og folkeskolen har svært ved at holde niveauet. Det skal jo gerne være sådan, at eleverne får den bedste undervisning under de bedste forhold, og det samme gælder dem, der arbejder på skolerne".

Han fortæller, at hvis han bliver valgt ind som formand eller næstformand, så vil han arbejde for at holde politikerne fast på deres ansvar. Det betyder helt konkret, at han vil hjælpe de folkevalgte politikere til at se deres ansvar:

"Borgmestrene vil tale om, hvad der foregår i deres egen kommune, de fordeler deres forhandlingsansvar opad i systemet. Frank Jensen har eksempelvis ikke været tydelig omkring sine holdninger til overenskomstforhandlingerne over for KLF. Det er hans personlige ansvar at være tydelig omkring det. Så vi i KLF bedre kan samarbejde med ham", siger han. 

Kjell Nilsson mener, at KLF kan lave en masse under de vilkår, de er underlagt, og han er klar til at løse opgaven som formand eller næstformand i KLF.

 

Foto: Berit Jørgensen, klfnet.dk

Inge Thomsen: "Jeg ser formandskabet som et teamsamarbejde"

Inge Thomsen har siddet i KLF's bestyrelse gennem flere valgperioder. Hun mener, at det pædagogiske personale er meget nedprioriteret i Københavns Kommune. Derfor stiller hun op til næstformandsposten. Hun mener, at det pædagogiske råderum, pædagogikken og budgetterne hænger stærkt sammen. Hun vil derfor slå et slå et slag for det pædagogiske personale ved netop at kigge på budgetterne, så der eksempelvis er råd til tolærerordningerne til gavn for inklusionen. Samtidig vil hun også gerne arbejde for, at skoleklasserne bliver mindre, hvilket igen hænger sammen med budgetterne.

"Den pædagogiske virkelighed, man mærker i hverdagen, har utrolig meget med budgetterne at gøre. Derfor skal vi arbejde meget mere med budgetarbejde", hvis hun bliver valgt som næstformand.

Ligesom sin modkandidat Thomas Roy Larsen ønsker Inge Thomsen også, at foreningen kommer tættere på sine medlemmer ved at komme mere ud på skolerne.  

"Medlemmerne skal inddrages mere, så der bliver mere dialog mellem bestyrelsen og KLF's medlemmer".

Det allervigtigste er dog ordentlige arbejdsforhold, hvilket også betyder ordentlig overenskomst.  

"Jeg vil være god til at sikre ordentlige arbejdsforhold for medlemmerne. Det handler om at få involveret mennesker og tage bestik af situationen, og der er jeg den rette til opgaven som næstformand". 

 

Foto: Berit Jørgensen, klfnet.dk

Lars Sørensen: "Bedre arbejdsvilkår for lærerne"

Lars Sørensen har været næstformand i KLF i næsten seks år. Det er derfor et naturligt skridt for ham at gå efter formandsposten.  

"Jeg skal vælges, fordi jeg har fået viden og kvalifikationer gennem mine snart seks år som næstformand i KLF. Min opmærksomhed er i meget høj grad rettet mod lærervilkår, og at de kan lykkedes med arbejdet. Mit fokus er også på arbejdsmiljøet, som er meget presset. Det er de to vigtigste områder at have opmærksomhed på. Det arbejdede jeg for som næstformand, og det vil jeg arbejde videre med, hvis jeg bliver valgt til formand".

Lars Sørensen ønsker helt konkret at skabe bedre arbejdsvilkår for lærerne ved at kigge på lærernes forberedelsestid. Han peger på, at lærerne er pressede på opgaver med elever, der har vidtgående problemer, og elever med faglige problemer, som der nuværende tidspunkt ikke bliver løst godt nok. Han vil derfor som formand arbejde på bedre normering på de københavnske skoler.

"Der er for få lærerresurser, også når vi sammenligner os med resten af landet. Det københavnske skolevæsen er dyrt, men det skyldes ikke at lærerne er for dyre. De fylder mindre i budgettet end andre storbyer i lande". 

Lars Sørensen vil skabe bedre vilkår for lærerne ved at bruge sin viden om forvaltningssystemet samt sit kendskab og kontakt til andre faglige organisationer.

"Det er tre vigtige parter at have viden om, hvis lærernes arbejdsvilkår skal forbedres". 


Kommentarer

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på folkeskolen.dk. Som registreret bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m.

OPRET PROFIL
{{ comment.author.name }} {{ '(' + comment.author.jobTitle + ')' }}
{{ comment.likeCount }}

{{ comment.title }}

Gem Annuler
Gemmer, vent venligst...
Klag
Kommentaren er slettet

MERE OM EMNET

Når du er logget ind, kan du vælge de emner du ønsker at abonnere på, og få nyt direkte på email. Login

LÆS OGSÅ