"Det er efterhånden rimelig veletableret, at børn, selvom de kan blive smittet, ikke giver smitten lige så meget videre som voksne", lyder det fra Allan Randrup Thomsen som forklaring på, hvorfor smitten er mindre i undervisningssektoren i forhold til i andre faggrupper.

Lærere smittes mindre med corona end andre faggrupper

Lærere er en af de faggrupper, der smittes mindst med corona. Det viser tallene for coronasmitte på tværs af faggrupper. En professor i virologi understreger, at børn ikke smitter så meget som voksne.

Publiceret

HVOR HAR VI TALLENE FRA?

Al data i artiklen hentet fra Statens Serums Institutsovervågning af covid-19 og behandlet af redaktionen i programmetDatawrapper. Det er Sundhedsdatastyrelsen, der indsamlerovervågningsdata, bl.a. i forhold til faggrupper. Data liggeroffentligt tilgængeligt her:   https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/c/covid19-overvaagning

Sundhedsdatastyrelsen har over for folkeskolen.dk bekræftet, attallene viser, at en række faggrupper har større risiko forcoronasmitte end undervisere. Når det gælder forskellen på, hvormange undervisere, der er testet positive for covid-19 inden for deforskellige undervisningssektorer, er forskellene minimale.Smitteprocenten inden for alle uddannelsesinstitutionstyper liggerså tæt på de gennemsnitlige smittetal for befolkningen, at det kankonkluderes, at der ikke er en ekstra smitterisiko forbundet med atundervise.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folk, der arbejder i undervisningssektoren, smittes mindre med corona end danskere i en lang række andre brancher. Det fremgår af corona-smittetallene fra Statens Serum Institut.

Ifølge professor i virologi Allan Randrup Thomsen gør den samme tendens sig gældende i resten af verdenen. Det viser sig nemlig, at børn smitter mindre end voksne.

"Det er efterhånden rimelig veletableret, at børn, selvom de kan blive smittet, ikke giver smitten lige så meget videre som voksne", lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

SSI/Sundhedsdatastyrelsen registrerer covid-19-testede på faggruppe. Tallene viser, hvor stor en andel af hver faggruppe (rettet 21/10), der er konstateret positive for covid-19.


Af opgørelsen over corona-smitte på tværs af faggrupper ses det, at der er mere corona-smitte i Danmark i blandt andet transportsektoren og hotel- og restaurationsbranchen. Undervisningssektoren derimod befinder sig i den lavere ende af opgørelsen, når man kigger på andelen, der er testet positiv for corona indenfor faggrupper.

"Når man kigger på den internationale litteratur, så er det det samme mønster, man ser, nemlig at der altså ikke er nogen øget risiko for lærerne", lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

Ifølge professoren tydeliggør corona-smitte-situationen i de svenske skoler, at skolerne godt kan holdes åbne på trods af corona.

"Sverige har jo holdt skolerne åbne hele tiden, og det har sådan set fungeret udmærket. Tallene bekræfter altså, at smitten er lavere på skoler, uden at vi kan forklare hvorfor", siger Allan Randrup Thomsen.

Han har dog stor forståelse for, at man i Danmark lukkede skolerne i foråret.

"I foråret havde vi ikke de samme data, som vi har nu, så jeg vil fortsat fastholde, at det var fornuftigt at lukke skolerne i foråret, og det havde været risikabelt ikke at gøre det på det tidspunkt, fordi vi simpelthen ikke havde data på det. Det har vi nu, og derfor ved vi nu, at det ikke giver mening at lukke skolerne igen".

Læs mere

Find den branchefordelte opgørelser over COVID-19-testede og-positive her.

Powered by Labrador CMS