I forhold til i dag bliver vi på nogle punkter stillet dårligere med A20, lyder det fra formand for Slagelse Lærerkreds Jacob Seersholm.

Forhandlingssammenbrud i Slagelse: A20 giver os dårligere arbejdsforhold, end vi har i dag

Forhandlingerne om en ny lokalaftale er brudt sammen i Slagelse, og det betyder, at lærernes arbejdstid tilrettelægges efter den landsdækkende A20-aftale næste år. Det får en samlet lærergeneralforsamling til at slå alarm om, at undervisningen vil blive forringet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er forsamlingens bekymring, at man i Slagelse kun prioriterer ca. 12 minutters individuel forberedelse og efterbehandling af 45 minutters undervisning på langt de fleste af kommunens folkeskoler".

Sådan står der i indledningen af den udtalelse, som en samlet generalforsamling i Slagelse Lærerkreds står bag. Udtalelsen er sendt til borgmesteren, Børn- og ungeudvalget, skolechefen, den lokale skolelederforening og flere medier.

I dag er det en såkaldt fælles forståelse mellem Slagelse Lærerkreds og Slagelse Kommune, som danner rammen om lærernes arbejdstid, men i forbindelse med, at KL's og lærernes forhandlere på landsplan indgik en arbejdstidsaftale, der gælder alle lærere, valgte Slagelse Kommune at opsige den fælles forståelse. Siden mødtes de lokale parter til forhandlinger om en ny fælles lokal ramme om lærerens arbejdstid, men de forhandlinger er ikke kommet i mål, fortæller formand for Slagelse Lærerkreds Jacob Seersholm.

"Vi har fået besked fra vores forvaltning om, at de hverken vil lave aftale for tid, rammer eller vilkår for lærernes arbejdstid. Vi har forhandlet, og vi havde et godt forhandlingsforløb, indtil vi begyndte at snakke om de ting, vi gerne ville have med. Vi nåede at lave aftale for tillidsrepræsentanter, og snakke om feriens placering og sådan noget, men vi kunne ikke snakke om forberedelse og tid på alle opgaver og loft over undervisningen", siger han.

Slagelse Kommune: Vi følger overenskomsten

Skolechef i Slagelse Dorthe Christiansen oplyser i et mailsvar, at kreds og kommune har haft en god og konstruktiv dialog, og forklarer, hvorfor kommunen ikke vil indgå en lokal aftale:

"Danmarks Lærerforening har indgået en national arbejdstidsaftale, som lærerne har stemt for, og som sikrer, at lærerne får tid og mulighed for at tilrettelægge de fagligt solide læringsforløb, som vores elever er vant til. Vores skoler er meget forskellige, og derfor er det vigtigt for os at bevare den lokale handlefrihed, så lærerne og skolelederne kan finde løsninger, der giver mening på netop deres skole til gavn for netop deres elever", lyder det fra Dorthe Christiansen.

"Vi undrer os over bekymringen, for vi følger den overenskomst med de vilkår, som lærerne selv har indgået".

Dermed er det lagt ud til tillidsrepræsentanterne og skolelederne på de enkelte skoler i fællesskab at tale sig til rette om planlægningen af det kommende skoleår. Her mener Jacob Seersholm, at det ret tydeligt ses, at der er meldt en ens og ret stram ramme ud til skolelederne.

"Der er en tendens på skolerne til, at man har det samme antal timer til individuel forberedelse. Det er paradoksalt, at man har 20 folkeskoler, som ender på det samme tal. Man kan ikke tænke andet, end at det er koordineret. Så når de havde et niveau, er det mærkeligt, at vi ikke kan lave en aftale".

I udtalelelsen fra lærerne på kredsens generalforsamling lyder det:

"Det er imidlertid tankevækkende, når medarbejderne, til trods for A20's forpligtigelser om lokale afsæt, får ensartede udmeldinger fra stort set samtlige skoleledere. Tilsyneladende er vurderingen, at eleverne på kommunens folkeskoler kun fortjener en undervisning med et uholdbart og urimeligt forhold mellem undervisning og individuel forberedelse på årsbasis".

Det billede kan skolechef Dorthe Christiansen ikke genkende.

"Lærerne i Slagelse Kommune har haft - og får også næste år - færre undervisningstimer og højere løn end i omegnskommunerne, netop for at sikre gode arbejdsforhold. Derfor kan vi ikke genkende billedet af, at lærerne ikke har tilstrækkelig mulighed for at sikre kvalitet i undervisningen - tværtimod mener vi, at den lokale handlefrihed sikrer den bedst mulige undervisning, til gavn for eleverne", siger Dorthe Christiansen.

Hun mener, at lærerne vil opleve, at der er flere timer til individuel forberedelse, end der bliver meldt ud.

"Vi arbejder med begrebet estimeret tid til individuel forberedelse, og den enkelte lærer vil reelt opleve flere timer til individuel forberedelse, når læreren i sin øvrige arbejdstid ikke har arbejdsopgaver sammen med andre. Lærerne vil ligeledes opleve, at elevfrie dage og dage i uge 32 vil have elementer af individuel forberedelse, og i vores beregninger har lærerne gennemsnitlig 24% af den samlede arbejdstid til forberedelse - fælles og individuel", forklarer hun.

Arbejdstiden tilrettelægges på den enkelte skole

Slagelse Lærerkreds gør alt, hvad den kan for at hjælpe tillidsrepræsentanterne på skolerne. Men det er svært, siger kredsformanden.

"Vi oplever, at der er skoleledere, der vil indgå lokale lokalaftaler, der fraviger ting i A20, og som vil forringe A20's udgangspunkt, og det synes vi er problematisk".

I den fælles forståelse, som i dag danner rammerne om Slagelse-lærernes arbejdsliv var der flere ting, som desværre er gået tabt med A20, siger Jacob Seersholm:

"I forhold til før A20 er vi på nogle punkter stillet dårligere. Vi havde begrænsninger i forhold til antal arbejdsdage, et minimum antal timer pr. arbejdsdag og en aftale om flex-tid. Men det forsvinder, fordi den fælles forståelse er blevet opsagt. Derfor bliver der desværre en forringelse af lærernes arbejdsvilkår i forhold til A20".

I den nuværende fælles forståelse var der ganske vist heller ikke sat direkte tid af til forberedelse, fortæller Jacob Seersholm.

"I øjeblikket har vi ikke et fast timetal på forberedelse. Men flex-ordningen giver i sig selv minimum 184 timer til individuel forberedelse. Dette timetal dækker naturligvis ikke over den samlede mængde af forberedelse, så det reelle tal er højere. Der er dog tale om store forskelle fra skole til skole. Det store problem i det her er, at den enkelte skoleleder undlader at forholde sig til det egentlige behov for individuel forberedelse", siger Jacob Seersholm.  

DLF: En af de kommuner, hvor det går dårligst

"Det har aldrig været de centrale parters intention, at enigheder, man havde i forvejen, skulle bortfalde. Begge parter kan opsige lokale aftaler. Men målet er, at parterne forener det lokale med det centrale. Det er heldigvis de færreste steder, hvor man slet ikke kan finde ud af det", siger Morten Refskov.

Selv om lærerne i Slagelse på nogle punkter mister vilkår, de i dag har i den lokale fælles forståelse, så mener Morten Refskov, at A20 alligevel samlet set vil forbedre vilkårene for lærerne og skolen i Slagelse.

"Der er noget i den aftale, de har nu, som de mister, men der er også noget de får. De får også noget med A20, som de ikke havde før - g Gode planlægningsbestemmelser med fokus på sammenhængen mellem undervisning og forberedelse, tid på opgaver over 60 timer, opgørelse af arbejdstiden hver trejde måned, og så er der hele samarbejdsporet, hvor der er stærke forpligtelser til at involvere tillidsrepræsentant og lærerkollegiet. Jeg er sikker på, at det over tid vil vise sin værdi". 

Morten Refskov fortæller, at DLF centralt har bistået ved forhandlingerne i Slagelse:

"Jeg anerkender og forstår fuldstændig frustrationen, når man forhandler med en kommune, hvor man ikke kan bevæge sig i samspil. P.t. er det min vurdering, at Slagelse desværre nok er en af de kommuner, hvor samarbejdet om at realisere A20 fungerer dårligst".